Formularz Zgłoszenia

Start

  

 

 

 

 

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

27 LISTOPAD 2017 KATOWICE HOTEL „DIAMENT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Warsztat doskonalenia kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2018 roku. Promocja i marketing usług w pracy doradcy klienta.” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

27 LISTOPAD 2017 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Promocja i marketing usług rynku pracy, social media. Rekrutacja i selekcja" - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

28 LISTOPAD 2017 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:

"Nowa klasyfikacja środków trwałych w Urzędach Pracy w 2018 roku - dokumentacja, przykłady księgowań. Zestawy komputerowe i ich ewidencja w praktyce Urzędów Pracy- nowości" - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku oraz doradców klienta:
„Nowości w wypłacie refundacji dofinansowań do wynagrodzenia dla pracodawców wg art. 150f" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

29 LISTOPAD 2017 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucja i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca w CAZ między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Dobór ofert pracy, doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, rozliczenie dokumentacji w systemie" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS za bezrobotnych do 30 r.ż. - nowy sposób refundacji i sporządzanie umów oraz rozliczania środków. Organizacja i realizacja bonów stażowych i zatrudnieniowych oraz nowych dofinansowań" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

11 GRUDZIEŃ 2017 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w  ustawie o promocji  zatrudnienia (…) dot. zatrudnienia cudzoziemców  w 2018 roku  - zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw. , specjlaistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:

„Planowanie , aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50 w 2018 roku. Ścieżki aktywizacji z IPD.”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami  w 2018 roku – nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom. Marketing i promocja usług rynku pracy” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

 

14 GRUDZIEŃ 2017 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w  ustawie o promocji  zatrudnienia (…) dot. zatrudnienia cudzoziemców  w 2018 roku  - zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumnetów rynku oraz doradców klienta:

„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2018 roku – nowy art. 150f dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja wynagrodzenia i składek zus, bony stażowe, zatrudnieniowe i inne” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjlaistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:

„Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP w 2018 roku. Doradztwo indywidualne.  Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Nowe metody rekrutacji.

 

4) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:

„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce.”

 

 

15 GRUDZIEŃ 2017 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w  ustawie o promocji  zatrudnienia (…) dot. zatrudnienia cudzoziemców  w 2018 roku  - zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.  Współpraca z pracodawcami oraz  nowe formy wsparcia z pomoca de minimis w 2018 roku”

 

4) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Dokumentowanie i realizacja umów  w aspekcie nowelizacji art. 46  oraz 150f w 2018 roku instrumnetócy  w urzędach pracy i nowych aktów wykonawczych.”

 

 

18 GRUDZIEŃ 2017 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowe przepisy w ustawie o promocji zatrudnienia (…) dot. zatrudnienia cudzoziemców  w 2018 roku  - zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:

„Nowości w  naliczaniu świadczeń dla bezrobotnych i innym uprawnionym w 2018 roku . Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące?”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2018 roku w urzędach pracy”

 

 

19 GRUDZIEŃ 2017 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.  Współpraca z pracodawcami oraz  nowe formy wsparcia, oferty pracy ”

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy  – wszystkie działy:

„Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych – zawodoznastwo w pracy urzednika PUP. Zintegrowany system kształcenia w 2018 roku”

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Dokumentowanie i realizacja umów  w aspekcie nowelizacji art. 46  oraz 150f w 2018 roku w urzędach pracy i nowych aktów wykonawczych.”

 

 

20 GRUDZIEŃ 2017 KATOWICE HOTEL „DIAMENT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumnetów rynku oraz doradców klienta:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2018 roku – nowy art. 150f dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe i inne”

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w  ustawie o promocji  zatrudnienia (…) dot. zatrudnienia cudzoziemców  w 2018 roku  - zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  - NOWOŚĆ -

 

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

23 - 24 LISTOPAD 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw oraz instrumentów rynku pracy:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w  praktyce w 2018 roku - wnioski, umowy,  szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Nowa organizacja, plan szkoleń na 2018 rok, plan zamówień publicznych” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach i refundacjach od a do z w 2018 roku - realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja, kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


3) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowe źródła finansowania dla urzędów pracy w 2018 roku: RPO, PO WER. Nowości w zakresie projektów finansowanych z FP dla urzędów pracy, kwalifikowania wydatków. Programy specjalne” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

UWAGA !!! -NOWY TERMIN-

11-12 GRUDZIEŃ 2017 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców zaw.:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, nowa refundacja wg art. 150 f – monitorowanie umów oraz rozliczanie środków w 2018 roku. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacje i refundacje 2018 roku” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z profilami. Zasady aktywizowania osób w PUP w ramach programów” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Doskonalenie kompetencji i komunikacji w urzędach pracy. Coaching”


 

11 - 12 GRUDZIEŃ 2017 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowe zadania urzędów pracy w 2018 roku dot. cudzoziemców – zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w  praktyce w 2018 roku - wnioski, umowy, szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Nowa organizacja, plan szkoleń na 2018 rok, plan zamówień publicznych”

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń i składek zatrudnianych bezrobotnych w 2018 roku - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia.”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”

 

5) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy i doradców klienta:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe. Granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne. Nowa refundacja wg art. 150 f w 2018 roku”

6) Nowy  warsztat dla księgowych i rejestracji:
„Zasady naliczania świadczeń dla bezrobotnych i innym uprawnionym. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP”

 

 

14 - 15 GRUDZIEŃ 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowe zadania urzędów pracy  w 2018 roku dot. cudzoziemców – zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
"Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych  w 2018 roku - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia. Nowa refundacja wg art. 150 f”

3) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Nowa klasyfikacja środków trwałych w  urzędach pracy w 2018 roku. Jak prawidłowo dokonać zamknięcia roku bilansowego i wypełnić sprawozdanie roczne – bilans, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy. Formy zabezpieczeń wierzytelności w praktyce – weksel, poręczenie cywilne, blokada środków i gwarancja bankowa”

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców - rekrutacja i selekcja, dobór kandydata i oferty, marketingu i reklamy w realizacji zadań PUP. Formy wsparcia działalności pracodawców”


6) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Doradca klienta jako ekspert a obsługa i  aktywizacja zawodowej osób bezrobotnych z uwzględnieniem osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy -  +50, -30, niepełnosprawnych. Rozmowa doradcza i wywiad”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów