Formularz Zgłoszenia

Start

  

 

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2018

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

20 LUTY 2018 KATOWICE HOTEL „DIAMENT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i uslug rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju:

„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w 2018 r. - przygotowanie wniosku, obowiązkowe i fakultatywne załączniki do wniosku, zasady weryfikacji wniosków” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

 

21 LUTY 2018 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Współpraca międzystanowiskowa  w  CAZ w 2018 roku. Aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50 r.  Warsztaty wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r wg nowego  art. 150” - SZKOLENIA POTWIERDZONE -

22 LUTY 2018 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Aktywizacja osób bezrobotnych z niepełnosprawnością – od zarejestrowania do udzielenia wsparcia” -SZKOLENIE POTWIERDZONE


 

26 LUTY 2018 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjlaistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Planowanie, aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50.  Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r. - nowe formy wsparcia” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


27 LUTY 2018 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca  w CAZ między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego.  Dobór ofert pracy, doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, rozliczenie dokumentacji w systemie” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
"Bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja wynagrodzeń i składek ZUS wg art. 150 f  – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie  udzielonej pomocy de minimis oraz  poprawne rozliczanie refundacji w praktyce”  - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów  i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku w praktyce  – wnioski , obowiązkowe i fakultatywne  zalaczniki,  nabór i weryfikacji wniosków” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

15 MARZEC 2018 LUBLIN HOTEL „VICTORIA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w realizacji staży, bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja wynagrodzeń i składek ZUS wg art. 150 f  - dokumentacja, umowy oraz rozliczanie środków” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Doradca instytucjonalny. Nowe  formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących w ramach I, II, III profilu pomocy”


16 MARZEC 2018 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dokumentacji,  realizacja, rozliczaniu umów w aspekcie znowelowanego  art. 46 oraz 150f. Ustawy o promocji (..)  w 2018 roku z pomocą de minimis w urzędach pracy” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy  – wszystkie działy:
„Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych - uznawalność kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w Polsce. Kwalifikacje rynkowe – przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji”


19 MARZEC 2018 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, obowiązki pracodawcy, nowy rejestr zezwoleń na pracę sezonową i  legalność zatrudnienia cudzoziemców” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dokumentowaniu, realizacja i rozliczanie  umów  w aspekcie nowelizacji art. 46 oraz 150f. Ustawy o promocji (…) w 2018 roku - refundacje, dotacje”

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Współpraca z pracodawcami. Pomoc w doborze kandydatów do pracy, oferty pracy. Rekrutacja i selekcja ” - NOWOŚĆ -


22 MARZEC 2018 KATOWICE HOTEL „DIAMENT PLAZA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych wg art. 150 f - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Efektywność w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego, oferty pracy, EURES”

3) Nowe szkolenie dla księgowych w urzędach pracy:
„Nowe rozporządzenie o planach kont - konta 130, 137, 221, 245, zespołu 7 i 9 - konieczne zmiany w zpk. Informacja dodatkowa - ewidencja środków trwałych, odpisy aktualizujące należności i inne" - NOWOŚĆ -


23 MARZEC 2018 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Realizacja staży, bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja wynagrodzeń i składek ZUS wg art. 150 f  – prowadzenie  dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków.  Realizacja form w praktyce” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników urzędu pracy:
„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w 2018 r. - przygotowanie wniosku, obowiązkowe i fakultatywne załączniki do wniosku, zasady weryfikacji wniosków”

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Warsztat doskonalenia kompetencji i zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2018 roku. IPD, formy wsparcia, oferty pracy, EURES” - NOWOŚĆ -


27 MARZEC 2018 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.  Promocja i marketing usług rynku pracy, social media, nowoczesne techniki przekazu” - NOWOŚĆ -

2) Szkolenie dla księgowych w urzędach pracy:
„Nowe rozporządzenie o planach kont - konta 130, 137, 221, 245, zespołu 7 i 9 - konieczne zmiany w ZPK. Informacja dodatkowa - ewidencja środków trwałych, odpisy aktualizujące należności i inne” - NOWOŚĆ -

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Zawodoznastwo w pracy urzednika PUP - Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowe wnioski i załączniki”

4) Nowy warsztat dla specjlalistow ds. programow, instrumenty rynku pracy:
„Nowości w  ubieganiu się o środki rezerwy funduszu pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku - przeznaczenie i tryb postępowania”

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***


22-23 LUTY 2018 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1)
Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:

„Nowości w dotacjach i refundacjach FP i PFRON  w 2018 roku - dokumentowanie i  realizacja umów, formy zabezpieczeń i działania podejmowane w przypadku dochodzenia zwrotu tych form wsparcia” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -26-27 LUTY 2018 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1)
Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2018 roku FP, PFRON -  realizacja umów, formy zabezpieczeń. Dokumentowanie i realizacja umów  w aspekcie nowelizacji art. 46 i aktów wykonawczych” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


2) Nowe szkolenie dla instrumentów  i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji krajowego funduszu szkoleniowego w 2018 roku w praktyce  – wnioski, obowiązkowe i fakultatywne załączniki, nabór i weryfikacji wniosków, umowy. Realizacja szkoleń pracowników w 2018 roku”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców zaw.:
„Nowości w realizacji bonów stażowych, zatrudnieniowych z pomocą de minimis. Nowa  refundacja wg art. 150f – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków w 2018 roku. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 


19-20 MARZEC 2018 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenia dla instrumentów i usług  rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku w praktyce  – wnioski, obowiązkowe i fakultatywne  załączniki,  nabór i weryfikacji wniosków, umowy. Realizacja szkoleń pracowników w 2018 roku”
- NOWOŚĆ -


2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych, doradców klienta oraz  specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Analiza finansowa i biznes plan działalności gospodarczej dotowanej ze środków unijnych i FP. Warsztat dla oceniających wnioski w urzędach pracy”

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w dotacjach i refundacjach FP i PFRON od a do z w 2018 roku - realizacja umów w aspekcie znowelizowanego  art. 46. Formy zabezpieczeń i dochodzenie zwrotu - kompleksowa dokumentacja”
- NOWOŚĆ -


4) Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędów pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka"


22-23 MARZEC 2018 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce. Zastosowanie ulgi - umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty”
- NOWOŚĆ -


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego  a doradcami klienta indywidualnego. Właściwy dobór ofert pracy, efektywność działań z profilami. Doradca klienta  a instrumenty rynku pracy. Procedury, rozliczenie dokumentacji w systemie. Oferty pracy w tym eures”
- NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wydziały organizacyjne oraz dyrekcji i kadry zarządzającej:
„Kadry i płace od a do z w urzędach pracy.  Zmiany w prawie pracy i przepisach ubezpieczeniowych dla urzędów pracy  – nowości w umowach o pracę, zlecenia  i  nowe uprawnienia z tytułu rodzicielstwa. Urlopy, zwolnienia”
- NOWOŚĆ -


4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w  obsłudze  cudzoziemców w urzędach pracy w 2018 roku – zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, legalność zatrudnienia ”

 


26-27 MARZEC 2018 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe zadania  doradcy klienta w 2018 roku realizowane przez pośredników pracy i doradców zawodowych w urzędach pracy.  Efektywność w działaniu doradcy klienta, formy wsparcia, profile, instrumenty”
- NOWOŚĆ -


2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowości w realizacji projektów realizowanych w urzędach pracy w 2018 roku kwalifikowalność podatku vat oraz pozostałych wydatków w projektach. Wskaźniki produktu i rezultatu – jak realizować projekt, żeby osiągnąć cele ”
- NOWOŚĆ -


3) Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:
"Naliczanie świadczeń dla bezrobotnych i innym uprawnionym w 2018 roku. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP? Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnym-praktyka."
- NOWOŚĆ -

 

 

11-13 KWIECIEŃ 2018 GDAŃSK HOTEL „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2018 roku. Efektywność w działaniu doradcy klienta, formy wsparcia, profile, instrumenty, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy”
- NOWOŚĆ -


2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku w praktyce  – priorytety, nabór i weryfikacja wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki. Szkolenia osób bezrobotnych oraz bony szkoleniowe”
- NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach i refundacjach od a do z w 2018 roku FP, PFRON  - realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja, kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”
- NOWOŚĆ -


4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Warsztat  w  zarządzaniu oraz realizacji projektów realizowanych w urzędach pracy w 2018 roku,  nowe szkolenie - kwalifikowalność uczestników i wydatków, koszty pośrednie, typy działań, kwalifikowalność podatku vat, wskaźniki i monitoring”
- NOWOŚĆ -


5) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku oraz doradców klienta:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych - rozliczanie  i uzupełnianie  stanowiska w ramach refundacji wynagrodzenia i składek ZUS za osobę do 30 r.ż. Udzielanie  dofinansowań do wynagrodzeń za osoby +50, prac interwencyjnych, robót publicznych, PSU. Praktyczne wskazówki”


19-20 KWIECIEŃ 2018 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat księgowy:
„Praktyczne wskazówki i obowiązkowe zapisy księgowe w ewidencji urzędów pracy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów. Ewidencja analityczna, techniczny zapis ujemny oraz zasady uproszczeń w praktyce”

2) Nowe szkolenie dla doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Swiadczenie usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Narzędzia marketingu internetowego, social media,  media społecznościowe”
- NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Praktyczne  aspekty  egzekucji i dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy. Umowy, zapisy, dokumentacja ”
- NOWOŚĆ -4) Nowe szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III.  Zmiana profili”

5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości realizacji projektów realizowanych w urzędach pracy wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, działania informacyjno - promocyjne, kwalifikowalność uczestników, monitoring rzeczowy”
- NOWOŚĆ -

 


23-24 KWIECIEŃ 2018 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w zabezpieczaniu i  dochodzeniu zwrotu z dotacji refundacji wyposażeń stanowisk pracy w praktyce zgodnie z art. 46.  Zastosowanie ulgi - umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty”
- NOWOŚĆ -


2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Procedura administracyjna z KPA - ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej, działania urzędu pracy. Dostęp do informacji niejawnych, BIP.  Archiwizacja dokumentów w urzędach pracy”

3) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw. , specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Planowanie, aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD.  Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r.”
- NOWOŚĆ -


4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wydziały organizacyjne oraz  dyrekcji i kadry zarządzającej:
„Kadry i płace od a do z w urzędach pracy. Zmiany w prawie pracy i przepisach ubezpieczeniowych dla urzędów pracy. Zmiany w księgowości”
- NOWOŚĆ -


5) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowe zadania urzędów pracy w zatrudnieniu cudzoziemców w aspekcie  ustawy o promocji  zatrudnienia (…) i innych aktów prawnych  - zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, legalność zatrudnienia, rola starosty ”
- NOWOŚĆ -


26-27 KWIECIEŃ 2018 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2018 roku. Efektywność w działaniu doradcy klienta, formy wsparcia, profile, instrumenty,  oferty pracy w tym EURES”

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach dofinansowywania wynagrodzeń i składek oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych”
- NOWOŚĆ -


3) Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Zawodoznastwo,  Polska Rama Kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych. Nowy system nabywania kwalifikacji. Polskie ramy kwalifikacji. Formy wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych, pracowników i pracodawcy ”

4) Nowe  szkolenie dla  doradców klienta, specjalistów ds. programów i księgowych:
„Warsztat dla oceniających wnioski w PUP - analiza finansowa, marketingowa  i biznes plan działalności gospodarczej,  dotowanych ze środków unijnych i FP”
- NOWOŚĆ -


5) Nowy warsztat księgowy:
„Wydatkowanie środków FP na podstawie art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia (…) z uwzględnieniem wydatków na aktywizację bezrobotnych. Praktyczne wskazówki rozliczeń finansowych”
- NOWOŚĆ -


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów