Formularz Zgłoszenia

Start

  

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2018

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***


23 KWIECIEŃ 2018 KATOWICE HOTEL „DIAMENT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2018 roku. Aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50 r.  Warsztaty wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r wg nowego  art. 150” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


25 KWIECIEŃ 2018 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących w ramach I, II, III profilu pomocy. Doradca instytucjonalny” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku oraz doradców klienta:
Nowości w organizacji staży i  bonów stażowcych w urzędach pracy. Prowadzenie dokumentacji, procedury, monitorowanie efektywności zatrudnienia. Dobre praktyki” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

10 MAJ 2018 ŁÓDŹ HOTEL „BOUTIQUE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumnetów rynku oraz doradców klienta:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych, dokumentowanie,  realizacja i rozliczanie  umów w aspekcie art. 46  oraz 150f  ustawy o promocji (…)  – dotacje, refunrdacje, bony, refundacja kosztów wynagrodzenia” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta i inne działy:
„Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja.  Aktywizacja i rozwój klientów PUP” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Ochrona danych osobowych w urzędach pracy - nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.  W wymaganiach RODO oraz projekcie polskiej ustawy dla urzędów pracy” - NOWOŚĆ -

 

 

14 MAJ 2018 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy:
„Polska Rama Kwalifikacji. Kwalifikacje rynkowe – przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji. Uznawalność kwalifikacji. Zawodoznastwo w pracy urzednika pracy”

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Aktywizacja i planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP – klient do 30 roku życia, powyżej 50 roku. Współpraca z doradcą klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce

 

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Ochrona danych osobowych  w urzędach pracy - nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.  w wymaganiach RODO oraz projekcie polskiej ustawy dla urzędów pracy” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 


17 MAJ 2018 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2018 roku. Aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50 r.  Warsztaty wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r wg nowego  art. 150” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Efektywność  działania doradcy klienta oraz doradcy instytucjonalnego w PUP -   doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań, współpraca z pracodawcami w zakresie  ofert pracy”

3) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Kwalifikowalność podatku VAT oraz pozostałych wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unii europejskiej w urzędach pracy. Wskaźniki produktu i rezultatu – jak realizować projekt żeby osiągnąć cele” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Ochrona danych osobowych  w urzędach pracy - nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.  w wymaganiach RODO oraz projekcie polskiej ustawy dla urzędów pracy” - NOWOŚĆ -


29 MAJ 2018 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Ochrona danych osobowych  w urzędach pracy - nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.  W wymaganiach RODO oraz projekcie polskiej ustawy dla urzędów pracy" - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds programów i księgowych:

Nowości w zakresie projektów  pozakonkursowych  urzędów pracy  w 2018 roku  -  kwalifikowalność uczestników i wydatków, koszty pośrednie, typy działań, kwalifikowalność podatku vat, wskaźniki i monitoring” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowa dokumentacja  w zatrudnianiu cudzoziemców - zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, dostęp do rejestrów, legalność” - NOWOŚĆ -

4) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw. , specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ  - procedury obsługi klienta. Doradztwo indywidualne, testy, metody, gry szkolniowe,  profesjonalna rekrutacja i selekcja.  Aktywizacja i rozwój klientów PUP” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

11 CZERWIEC 2018 KATOWICE HOTEL „DIAMENT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumnetów rynku oraz doradców klienta:
„Efektywna organizacja staży, bony stażowe z pomocą de minis w urzędach pracy. Prowadzenie dokumentacji, procedury, monitorowanie efektywności zatrudnienia. Dobre praktyki”

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta i inne działy:
„Aktywizacja i planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP – klient do 30 roku życia, powyżej 50 roku. Współpraca z doradcą klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego”

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Ochrona danych osobowych  w urzędach pracy - nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.  W wymaganiach RODO oraz projekcie polskiej ustawy dla urzędów pracy”

 

 

12 CZERWIEC 2018 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca w CAZ między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Dobór ofert pracy, doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, rozliczenie dokumentacji w systemie

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Ochrona danych osobowych w urzędach pracy - nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.  W wymaganiach RODO oraz projekcie polskiej ustawy dla urzędów pracy”

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce"

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Aktywizacja i obsługa osób bezrobotnych z niepełnosprawnością - od zarejestrowania do udzielenia wsparcia – praktyczne warsztaty”

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***


23-24 KWIECIEŃ 2018 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1)
Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw. , specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:

„Planowanie, aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD.  Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r.” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowe zadania urzędów pracy w zatrudnieniu cudzoziemców w aspekcie  ustawy o promocji  zatrudnienia (…) i innych aktów prawnych  - zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, legalność zatrudnienia, rola starosty ”
- SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 


26-27 KWIECIEŃ 2018 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach dofinansowywania wynagrodzeń i składek oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych”
- SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

21-22 MAJ 2018 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy i doradców klienta:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne z pomocą de minimis – refundacja kosztów wynagrodzenia – warsztaty z pisania umów i prowadzenia dokumentacji”

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu i modyfikacji w ramach IPD - profilowanie, IPD, katalog form pomocy z profilami. Aktywizacja w ramach programów. Indywidualizacja pomocy.  Oferty pracy w tym EURES”

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Formy  zabezpieczeń i  dochodzeniu zwrotu dotacji i  refundacji wyposażeń stanowisk pracy,  realizacja umów dotacji i refundacji z FP – praktyczne wskazówki”
- NOWOŚĆ -


4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom - procedury wydawanie zezwoleń na pracę sezonową, rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja” - NOWOŚĆ -


5) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Skuteczna pomoc osobom niepełnosprawnym, prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w polsce. Nowe zadania urzędów pracy w związku z wejściem w życie ustawy „za życiem”
- NOWOŚĆ -

 


24-25 MAJ 2018 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Doradztwo indywidualne.  Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Assessment. Nowe trendy rekrutacji, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP”
- NOWOŚĆ -


2)
Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom - procedury wydawanie zezwoleń na pracę sezonową, rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja”


3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
„Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom z pomocą de minimis – bony,  refundacje w tym  rozliczanie refundacji kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30  i po 50 roku życia”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność i nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS. Nowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w selekcji i rekrutacji pracowników”

 


28-29 MAJ 2018 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowości w zakresie projektów urzędów pracy  w 2018 roku  -  kwalifikowalność uczestników i wydatków, koszty pośrednie, typy działań, kwalifikowalność podatku vat, wskaźniki i monitoring”
- NOWOŚĆ -


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w urzędach pracy. Katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy, w tym EURES, współpraca z pracodawcami”
- NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości we współpracy z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja kosztów wynagrodzenia i składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe”

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w ujęciu administracyjnym i cywilnoprawnym. Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty”
- NOWOŚĆ -


5) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS -  wnioski, zawieranie umów, załączniki. Szkolenia dla osób bezrobotnych ”

6) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów rynku pracy:
„Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia  -  metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy. Kreatywne warsztaty z organizacji przedsięwzięć, promocja usług rynku pracy”
- NOWOŚĆ -

 


18-20 CZERWIEC 2018 GDAŃSK HOTEL „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców zaw.:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe, nowa refundacja wg art. 150f – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków w 2018 roku. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, w 2018 roku”

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom - procedury wydawania zezwoleń na pracę sezonową, rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja” - NOWOSC -

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami. Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców - rekrutacja i selekcja a rola pośrednika i doradcy,  rola marketingu i reklamy w realizacji zadań PUP”
- NOWOŚĆ -


4) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Realizacja umów,  formy  zabezpieczeń i  dochodzeniu zwrotu dotacji i  refundacji wyposażeń stanowisk pracy FP – praktyczne wskazówki”
- NOWOŚĆ -


5) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Księgowe wydatkowanie środków FP na podstawie art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na aktywizację bezrobotnych”
- NOWOŚĆ -


6) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy oraz specjalistów ds. programów:
„Zawodoznawstwo w pracy urzednika PUP. Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych.  Zintegrowany System Kształcenia. Europejska Rama Kwalifikacji Zawodowych”

 

 

21-22 CZERWIEC 2018 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia  oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych”

 

2) Nowe szkolenie dla doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP, doradztwo indywidualne.  Profesjonalna rekrutacja i selekcja, oferty pracy, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy”


3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji KFS w 2018 roku w praktyce  – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki. Praktyczne wskazówki. Szkolenia dla bezrobotnych”

 

4) Nowe szkolenie dla instrumentówi usług rynku pracy:
„Dokumentowanie i realizacji umów dotacji i refundacji z FP, formy zabezpieczeń i dochodzenie zwrotu wg art. 46  -  nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”

5) Nowe szkolenie dla księgowych:

„Nowa klasyfikacja dochodów i wydatków po zmianach w praktyce urzędów pracy. Szczególne zasady rachunkowości  i plany kont. Świadczenia nienależnie pobrane wg nowego  rozporządzenia , konto 290”


6) Nowe szkolenie dla  pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Trudni klienci” urzędów pracy – jak sobie z nimi radzić. Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak zmobilizować klientów do dalszego rozwoju i zaangażowania w poszukiwanie pracy”

 

 

25-26 CZERWIEC 2018 SEROCK HOTEL „CPAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe,  refundacja składek ZUS –  poprawne sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Realizacja bonów i nowych dofinansowań z pomocą de minimis”

3) Nowe szkolenie dla pośredników pracy, doradców zaw. oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doradztwo indywidualne i planowanie rozwoju zawodowego dla klienta PUP – obsługa, specyfika pracy z klientem do 30 roku życia, powyżej 50, osobą niepełnosprawną. Ścieżki aktywizacji z IPD. Wywiad indywidualny”

 

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Praca z klientem caz od a do z – procedura postępowania zgodnie z KPA, ochrona danych osobowych, IPD ustawa o promocji zatrudnienia (…) oraz rozporządzenia szczegółowe. Efektywność oraz współpraca międzystanowiskowa w urzędzie pracy”

 

2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów