Formularz Zgłoszenia

Start

  

 

 

 

 

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

16 październik 2017 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjlaistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów:
„Planowanie, aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD. Warsztaty wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r. wg nowego art. 150"

 

2) Nowy warsztat dla księgowych:
„Nowa klasyfikacja środków trwałych w urzędach pracy - dokumentacja, przykłady księgowań. Zestawy komputerowe. Wzory dokumentów oraz niezbędne zapisy w polityce rachunkowości jednostki"

 

3) Nowe szkolenie dla doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Nowe trendy rekrutacji , planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP"

 

 

19 październik 2017 LUBLIN HOTEL „VICTORIA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Współpraca z pracodawcami. Nowe formy wsparcia pracodawców. Nowy art. 150"

2) Warsztat dla księgowych i rejestracji:
„Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP"

 

 

20 październik 2017 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla księgowych i innych działów:
„Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione? Teoria i praktyka stosowana w urzędach pracy"

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. wg nowy art. 150 - rozliczanie umów, wskazówki refundacji kosztów wynagrodzenia i składek osób zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku"

 

 

25 październik 2017 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumnetów rynku oraz doradców klienta:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2017 roku - nowy art. 150 , dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe i inne"

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy"


3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucja i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce."

 

 

26 październik 2017 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować IPD zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego - I, II, III. Formy wsparcia ze ścieżkami"


2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości realizacji projektów realizowanych w urzędach pracy, wytyczne dotyczące kwalikowania wydatków. Programy specjlane"

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
"Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2017 roku - nowy art. 150 - rozliczanie umów , wskazówki refundacji kosztów wynagrodzenia i składek
osób zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku"

 

 

27 październik 2017 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy
i doradców zawodowych. IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy"

 

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2017 roku - nowy art. 150, nowe sposoby naliczania, dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe i inne"

 

 

30 październik 2017 KATOWICE HOTEL „DIAMENT PLAZA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjlaistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów:
„Planowanie, aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD. Warsztaty udzielania wsparcia Pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r"

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2017 roku - nowy art. 150 - rozliczanie umów, wskazówki refundacji kosztów wynagrodzenia i składek osób zatrudnionych bezrobotnych wg nowych wytycznych "

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***


28 - 29 WRZESIEŃ 2017 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe regulacje prawne  przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i doposażeń stanowisk pracy z FP – nowelizacja art. 46 ustawy o promocji (…) i aktów wykonawczych”
- SZKOLENIE POTWIERDZONE -

11 - 13 PAŹDZIERNIK 2017 GDAŃSK HOTEL „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenia dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami.  Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom z pomocą de minimis. Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+ . Nowa  refundacja wg art. 150F” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy  dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy - ustawa o promocji (...), KPA, ustawa o pracownikach samorządowych, ochrona danych osobowych”

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników PUP oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Zamówienia publiczne w praktyce urzędów pracy w świetle zmian nowelizacyjnych ustawy w urzędach pracy. Prowadzenie postępowań publicznych w przedmiocie szkoleń”

 

4) Nowe szkolenie dla urzędów pracy dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Rozwój kompetencji pracownika urzędu pracy”

 

 

23 - 24 PAŹDZIERNIK 2017 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III.  Zmiana profili”

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Szkolenia dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy –  wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń”

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacja, zawieranie umów, rozliczanie. Nowa  refundacja wg art. 150F”

 

4) Nowe szkolenie dla pracowników Powiatowych Urzedów Pracy:

„Kompleksowa obsługa, komunikacja  i aktywizacja osób niepełnosprawnych, formy wsparcia z urzędu, możliwosci zawodowe z róznymi rodzajami niepełnosprawności”

 

 

23 - 24 PAŹDZIERNIK 2017 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Dokumentowanie i  realizacja umów  w aspekcie nowelizacji art. 46 i aktów wykonawczych w zakresie dotacji na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i refundacje wyposażeń stanowisk pracy z FP”

 

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowa  refundacja wg art. 150F. Bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe  refundacja składek ZUS – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków.”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Efektywność w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego.  Pośrednictwo pracy - 30-, 50+. Współpraca z kontrahentami, przyjmowanie, upowszechnainie i realizacja ofert pracy”

 

4) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy  dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Postępowanie urzędu pracy przy realizacji programów specjalnych. Wspópraca z gminami, OPS, przy realizacji działań na rzecz integracji i aktywizacji osób”

 

5) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych w realizacji zadań PUP. Profesjonalny marketing usług i intrumentów rynku pracy”

 

 

26 - 27 PAŹDZIERNIK 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Dokumentowanie i realizacja umów w aspekcie nowelizacji art. 46 i aktów wykonawczych w zakresie dotacji na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i refundacje wyposażeń stanowisk pracy z FP”

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego w aspekcie ustawy o promocji i instrumentach rynku pracy (…) – praktyka”

 

4) Nowe szkolenie dla  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz pracowników urzędu pracy zajmujących się zamówieniami:

„Nowości w postępowaniach publicznych w przedmiocie szkoleń i innych zamówieniach w urzędzie pracy do 30000 euro. Zamówienia na dostawy, usługi pocztowe, zakupy informatyczne”

 

5) Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:

„Zasady naliczania świadczeń dla bezrobotnych i innym uprawnionym. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP”

 

 

20 - 21 LISTOPAD 2017 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w praktyce w 2018 roku - wnioski, umowy,  szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Nowa organizacja, plan szkoleń na 2018 rok, plan zamówień publicznych”

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dokumentowanie i  realizacja umów  w aspekcie nowelizacji art. 46 i aktów wykonawczych w zakresie dotacji na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i refundacje wyposażeń stanowisk pracy z FP”

3) Nowe szkolenia dla instrumentów rynku pracy oraz doradców klienta:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami. Nowa  refundacja wg art. 150F. Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom z pomocą  de minimis – bony, granty.”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Efektywność w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu”

 

23 - 24 LISTOPAD 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw oraz instrumentów rynku pracy:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w  praktyce w 2018 roku - wnioski, umowy,  szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Nowa organizacja, plan szkoleń na 2018 rok, plan zamówień publicznych”

2) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy  dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Zawodoznastwo,  Polska Rama Kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych, Europejska Rama Kwalifikacji. Nowe wskaźniki uzyskania kwalifikacji zawodowych  w projektach EFS”

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach i refundacjach od a do z w 2018 roku - realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja, kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowe źródła finansowania dla urzędów pracy w 2018 roku: RPO, PO WER. Nowości w zakresie projektów finansowanych z FP dla urzędów pracy, kwalifikowania wydatków. Programy specjalne”

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować IPD zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III.  Formy wsparcia ze ścieżkami”


27 - 28 LISTOPAD 2017 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta wtym posredników, doradców zaw. i specjalistów ds. rozwoju:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców - rekrutacja i selekcja, dobór kandydata i oferty, marketingu i reklamy w realizacji zadań PUP. Formy wsparcia działalności pracodawców”

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Aktywizacja osób niepełnosprawnych formy wsparcia z urzędu możliwości zawodowe  z różnymi rodzajami niepełnosprawności”

3) Nowe szkolenie dla księgowych:
„nowa klasyfikacja środków trwałych w  urzędach pracy w 2018 roku – dokumentacja, przykłady księgowań.  Zestawy komputerowe i ich ewidencja
W praktyce urzędów pracy – nowości”

4) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy  dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej przez doradcę klienta. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Rozwój kompetencji pracownika urzędu pracy”

 

5) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy  dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
”Polityka bezpieczenstwa urzedu pracy w 2018 roku - nowa koniecznośc urzędów pracy”


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów