Formularz Zgłoszenia

Start

KSIĄŻKA SZKOLEŃ

 

 


UWAGA  - NOWA OFERTA  SZKOLEŃ DLA URZĘDÓW PRACY W 2021 ROKU

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH NOWYCH SZKOLENIACH W 2021  ROKU PRZYGOTOWANYCH DLA PAŃSTWA W CZTERECH DOSTĘPNYCH FORMACH :


Na naszej stronie znajdziecie Państwo banery z NOWYMI  wykazami szkoleń:

1. SZKOLENIA E-LEARNINGOWE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH, INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY I INNYCH GRUP

2. SZKOLENIA WEBINAROWE DLA PRACOWNIKÓW URZEDÓW PRACY

3. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA URZĘDOW PRACY I CZŁONKOW POWIATOWYCH RAD (STACJONARNE I E-LEARNINGO-WEBINAROWE)

4. SZKOLENIA JEDNODNIOWE - OTWARTE


ZACHĘCAMY DO zapoznania się z naszą nową ofertą  SZKOLEŃ  WEBINAROWYCH I E-LEARNINOWYCH NA 2021 ROK  

UWAGA!  SZKOLENIA SĄ ZAWSZE REALIZOWANE I NIE SĄ ODWOŁYWANE

 

KONTAKT: biuro@i-consulting.com.pl, tel. (32) 771-61-13 lub 14,  kom. 506141045

 


 

 

 

 


SZKOLENIA WEBINAROWE

 

Szkolenie webinarowe nr 1 (program)

12 marzec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowości w obsłudze klienta w aspekcie pandemii i ustawy o promocji (…). Nowe formy i narzędzia wsparcia klientów urzędu pracy doradca klienta, doradca instytucjonalny - efektywność działań. Obsługa elektroniczna” - Szkolenie potwierdzone -

 

Szkolenie webinarowe nr 2 (program)

18 marzec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowości w zawieraniu, rozwiazywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegłąd instrumentów i usług rynku pracy w 2021 roku z pomocą de minimis”

 

Szkolenie webinarowe nr 3 (program)

18 marzec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2021 roku. Przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów. Zawieranie, rozwiazywanie i kontrola umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe nr 4 (program)

26 marzec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2021 r. Nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

 

Szkolenie webinarowe nr 5 (program)

16 kwiecień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem , IPD jako skuteczna forma aktywizacji”

 

Szkolenie webinarowe nr 6 (program)

23 kwiecień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Kontrola poprawności wydatkowania, procedura, monitorowanie i rozliczanie zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe nr 7 (program)

7 maj 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych  zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe nr 8 (program)

14 maj 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą, współpraca w CAZ. Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz pakiet antykryzysowy Covid-19”

 

Szkolenie webinarowe nr 9 (program)

25 maj 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów. Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej covid-19”


Szkolenie webinarowe nr 10 (program)

8 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2021. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP. Tarcza antykryzysowa Covid-19 w obsłudze klienta PUP”

 

Szkolenie webinarowe nr 11 (program)

16 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowości w realizacji projektów  realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

 

Szkolenie webinarowe nr 12 (program)

24 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy  Covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”


Szkolenie webinarowe nr 13 (program)

29 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów - profesjonalne świadczenie    pomocy klientom PUP - nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta w aspekcie tarczy antykryzysowej Covid-19”

 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

 

1. „DOSKONALENIE KOMPETENCJI REALIZOWANYCH ZADAŃ DORADCY KLIENTA PRZEZ POŚREDNIKÓW PRACY I DORADCÓW ZAWODOWYCH W 2021 ROKU - FORMY ŚWIADCZENIA POMOCY PUP, IPD, ZADANIA URZĘDU W AKTYWIZACJI - AKTYWIZACJA I ROZWÓJ KLIENTÓW PUP. SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW" <PROGRAM>


2. „NOWE PODEJŚCIE DORADCY KLIENTA W 2021 DO AKTYWIZACJI KLIENTÓW URZĘDU PRACY MAJĄCYCH RÓŻNE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM URZĘDU. PRACA Z KLIENTEM , IPD JAKO SKUTECZNA FORMA AKTYWIZACJI METODY DORADCZE DOSTOSOWANE DO ZASOBÓW, KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KLIENTÓW URZĘDU PRACY” <PROGRAM>


3. „NOWOŚCI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I MIĘDZYSTANOWISKOWEJ W CAZ W 2021 ROKU - PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTA W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…) I PANDEMII. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PAKIET ANTYKRYZYSOWY” <PROGRAM>


4. „NOWE METODY UZYSKIWANIA EFEKTYWNEJ PRACY Z KLIENTEM W 2021 ROKU.
PRACA DORADCY KLIENTA RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. NOWE FORMY WSPARCIA
I AKTYWIZACJI, WSPÓŁPRACA W CAZ, TECHNIKI NEGOCJOWANIA Z PRACODAWCAMI” <PROGRAM>


5. „NOWY WIZERUNEK URZĘDU PRACY W 2021 ROKU, DOSTĘP DO NOWYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY W 2021. USŁUGI ELEKTRONICZNE W OBSŁUDZE PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH, DOKUMENTACJA, PROCEDURY. POZYSKIWANIE PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19” <PROGRAM>


6. „PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W 2021 – DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS, BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, PSU, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE ORAZ PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19. WARSZTAT SKUTECZNYCH METOD NAWIĄZYWANIA I UTRZYMANIA KONTAKTÓW Z PRACODAWCĄ, WSPÓŁPRACA W CAZ” <PROGRAM>


7. „INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W PRAKTYCE W 2021 – PLANOWANIE, REALIZACJA I DOKUMENTOWANIE ZADAŃ ZGODNIE Z USTAWA O PROMOCJI (…) . IDENTYFIKACJA, ANALIZA UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY W REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


8. „NOWOŚCI WE WSPÓŁPRACY MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, A DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO. POŚREDNICTWO I DORADZTWO W ASPEKCIE ZMIAN NA RYNKU PRACY WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI - NOWE FORMY WSPARCIA I AKTYWIZACJI, INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2021. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


9. „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ W 2021 NOWOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…), ZADANIA W CAZ. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. DORADCA KLIENTA, D O R ADCA INSTYTUCJONALNY EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ. PAKIET ANTY KRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


10. „JAK SKUTECZNIE ŚWIADCZYĆ POMOC KLIENTOM PUP W 2021. OBSŁUGA KLIENTA W PUP W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NOWE FORMY WSPARCIA ORAZ WYKORZYSTYSTANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W OBSŁUDZE KLIENTÓW PUP. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 W OBSŁUDZE KLIENTA PUP” <PROGRAM>


11. „NOWOŚCI W INSTRUMENTACH RYNKU PRACY W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W 2021 – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS, BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, PSU, PRACE INTERWENCYJNE. USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19” <PROGRAM>


12. „NOWOŚCI W POMOCY DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – NOWOŚCI W OBSŁUDZE PROWADZENIE DOKUMENTACJI, ZAWIERANIE UMÓW. USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19” <PROGRAM>


13. „NOWE ZADANIA URZĘDU PRACY W 2021 R. ODPOWIEDZIĄ NA ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ NA KRAJOWYM RYNKU PRACY ORAZ W UE. ROLA URZĘDNIKA PUP W PROMOCJI ZADAŃ PUP W 2021 ROKU - ROLA MARKETINGU, REKLAMY ORAZ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH, TARGI, SOCIAL MEDIA, GIEŁDY W ASPEKCIE PANDEMII” <PROGRAM>


14. „JAK PRACOWAĆ Z KLIENTEM TRUDNYM – OBSŁUGA KLIENTA W TYM OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH I CUDZOZIEMCÓW. PRACA DORADCY KLIENTA W RELACJI GOSZCZENIA, NARZEKANIA. RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. WYPALENIE ZAWODOWE” <PROGRAM>


15. „PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY DLA PRACODAWCÓW.

DORADZTWO INDYWIDUALNE. PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA. PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA. ASSESSMENT. NOWE TRENDY REKRUTACJI, NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLANIA PROFILU IDEALNEGO KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY” <PROGRAM>

 


 

**************************************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

16 MARZEC 2021 ŁÓDŹ HOTEL „BOUTIQUE” ul. Milionowa 25

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. Rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2021 - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) i współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami -  nowe formy wsparcia i aktywizacji” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Przegląd  instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych. Dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne. Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19 - umowy, rozliczenia, monitoring” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych  zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP,  usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy”

 

 

19 MARZEC 2021 SZCZECIN HOTEL „FOCUS” ul. Małopolska 23

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP. Tarcza antykryzysowa Covid-19 w obsłudze klienta PUP” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w Polskiej Ramie Kwalifikacji Zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe zadania urzędów pracy po pandemii” - NOWOŚĆ -

 

 

23 MARZEC 2021 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA” ul. Wolska 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Przegląd instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych. Dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne.  Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Warsztat doskonalenia kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2021 roku. Współpraca z pracodawcami

w zakresie  ofert pracy, formy wsparcia. Doradca instytucjonalny,działania w czasie pandemii” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. Programów oraz księgowych:

„Nowości i zmiany wprowadzone w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w 2021 - nowe wyłączenia z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, nowe zasady szacowania wartości zamówień i podpisywania umów z wykonawcami” - NOWOŚĆ -

 

4. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2021 roku  -  przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy  zabezpieczeń  – kompleksowa dokumentacja” - NOWOŚĆ -

 

 

26 MARZEC 2021 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER” ul. Leszczyńska 7-13

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników powiatowych urzędów pracy:

„Nowości  w obsłudze klienta w aspekcie pandemii i ustawy o promocji (…).  Nowe formy i  narzędzia wsparcia w  klientów urzędu pracy w tym osób niepełnosprawnych. Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów. Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji  i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem , IPD jako skuteczna forma aktywizacji” - NOWOŚĆ -

 

 

30 MARZEC 2021 RZESZÓW HOTEL „GREIN” ul. Rejtana 1

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2021 roku  -  przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy  zabezpieczeń  – kompleksowa dokumentacja” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2021  - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) i współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami -  nowe formy wsparcia i aktywizacji” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2021 r., rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO

WSL – zastrzeżnia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy” - NOWOŚĆ -

 

 

15 KWIECIEŃ 2021 KATOWICE CENTRUM KONFERENCYJNE - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2021 - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) i współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe zadania urzędów pracy - tarcza antykryzysowa Covid-19”

 

3. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2021 roku - przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy zabezpieczeń  – kompleksowa dokumentacja” - NOWOŚĆ -

 

 

15 KWIECIEŃ 2021 WROCŁAW HOTEL "BOUTIQUE" ul. Kwiska 1/3

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2021 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP.  Tarcza antykryzysowa Covid-19 w obsłudze klienta PUP” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Przegląd instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych. Dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne.  Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów