Formularz Zgłoszenia

Start

 

ZAPRASZAMY NA NOWE  SZKOLENIA JEDNODNIOWE

 

W związku z  brakiem stanu zagrożenia epidemiologicznego zapraszamy na NOWE SZKOLENIA JEDNODNIOWE w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 roku.  Poniżej przedstawiamy Państwu NOWY  WYKAZ SZKOLEŃ JEDNODNIOWYCH oraz FORMULARZ.

 

 


 

SZKOLENIA WEBINAROWE

***

 

Szkolenie webinarowe (program)

30 maj 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla klientów PUP z uwzględnieniem dostępu do rynku pracy dla uchodzców z Ukrainy. Doradztwo indywidualne w tym ocbsługa Ukrainców. Profesjonalna rekrutacja i selekcja, nowe trendy rekrutacji, IPD” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

Szkolenie webinarowe (program)

6 czerwiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw., specjalistów ds. programów:

„Współpraca i komunikacja z pracodawcami, doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w CAZ, formy świadczenia pomocy PUP, instrumenty. Social media i inne media do wykorzystania” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

Szkolenie webinarowe (program)

9 czerwiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Nowości prawne w zatrudnianiu cudzoziemców. Nowe zadania urzędów pracy  dot. Realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, legalizacja pobytu i dostęp do rynku pracy. Obsługa cudzoziemców, w tym Ukrainców - nowe zasady rejestracji bezrobotnych” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


Szkolenie webinarowe (program)

9 czerwiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Wyliczanie, dyskontowanie oraz rozkładanie na raty pomocy de minimis udzielanej  przedsiębiorcom korzystającym z tarczy antykryzysowej przez urzędy pracy. Rating, analiza finansowa przedsiębiorcy, stopnie ratingu” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


Szkolenie webinarowe (program)

14 czerwiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

"Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego, a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w działaniach urzędów pracy. Decyzje administracyjne od a do z. Doręczenia elektroniczne. Ochrona danych osobowych” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

Szkolenie webinarowe (program)

21 czerwiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Nowości we współpracy z pracodawcami i międzystanowiskowej w CAZ w 2022 roku -  procedury obsługi klienta oraz pracodawcy. Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w CAZ,  formy świadczenia pomocy PUP, instrumenty” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

Szkolenie webinarowe (program)

24 czerwiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy, programów rynku pracy:

„Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy nowości w dotacjach i refundacjach w 2022 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i pomocy de minimis.  Zawieranie umów, wnioski oraz poprawne rozliczanie otrzymanych środków, monitorowaniei rozliczanie udzielonej pomocy” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

Szkolenie webinarowe (program)

28 czerwiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2022 r. Nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

 

Szkolenie webinarowe (program)

29 czerwiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Dla pracowników urzędów pracy księgowych:

„Praktyczne wskazówki dla osób obsługujących ZUS w PUP. Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w urzędach pracy w praktyce” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

Szkolenie webinarowe (program)

4 lipiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze. Zasady współpracy i dokumentowania działań z wykorzystaniem indywidualnego planu działania - planowanie, monitorowanie i realizacja”

 

Szkolenie webinarowe (program)

8 lipiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja, assessment. Nowe trendy rekrutacji, zasady współpracy i dokumentowania działań z wykorzystaniem indywidualnego planu działania”

 

Szkolenie webinarowe (program)

13 lipiec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe (program)

17 sierpień 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe: dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze. Zasady współpracy i dokumentowania działań z wykorzystaniem indywidualnego planu działania - planowanie, monitorowanie i realizacja”

 

Szkolenie webinarowe (program)

22 sierpień 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla instrumentów rynku pracy:

„Nowości w instrumentach rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych  – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne. Pomoc de minimis w instrumentach rynku pracy – umowy, rozliczenia”

 

Szkolenie webinarowe (program)

26 sierpień 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Psychologia obsługi klienta w procesie aktywizacji klientów PUP. Jak sobie radzić z klientami trudnymi, asertywność w relacjach z klientem trudnym - jak skutecznie świadczyć  pomocy klientom PUP. Praca doradcy klienta, relacja oparta na rozwiązaniach,  nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ”

 

Szkolenie webinarowe (program)

29 sierpień 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla instrumentów rynku pracy:

"Nowości w zawieraniu, rozwiązywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegląd instrumentów i usług rynku pracy z pomocą de minimis”

 

Szkolenie webinarowe (program)

6 wrzesień 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Obsługa klienta, cudzoziemców, w tym Ukraińców - nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Nowości prawne w zatrudnianiu cudzoziemców. Nowe zadania urzędów pracy dot. realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, legalizacja pobytu i dostęp do rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe (program)

9 wrzesień 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Nowości we współpracy z pracodawcami i międzystanowiskowej w CAZ  -  procedury obsługi klienta oraz pracodawcy. Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w CAZ,  formy świadczenia pomocy PUP, instrumenty”

 


 

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE 2022

***

 

13 CZERWIEC 2022 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA” ul. WOLSKA 191
490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów -  profesjonalne świadczenie    pomocy klientom PUP – nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2. Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Rola urzędnika PUP w promocji zadań PUP – rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych, targi, social media, giełdy. Profesjonalny marketing usług i instrumentów rynku pracy” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia (…)”

 

21 CZERWIEC 2022 RZESZÓW HOTEL „GREIN” ul. REJTANA 1
490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. programów:

„Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy „monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków ” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2. Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:

„Naliczanie świadczeń dla bezrobotnych i innych uprawnionych. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w pup? Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnym – praktyka” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Warsztat doskonalenia kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Współpraca z pracodawcami w zakresie ofert pracy, formy wsparcia. Doradca instytucjonalny”

 

22 CZERWIEC 2022 RUDA ŚLĄSKA RUDZKA AGENCJA ROZWOJU "INWESTOR" ul. WOLNOŚCI 6

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie  - dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Praktyczne warsztaty wyliczania, dyskontowania oraz rozkładania na raty pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom przez urzędy pracy. Rating, analiza finansowa przedsiębiorcy, stopnie ratingu” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy księgowych:

„Praktyczne wskazówki dla osób obsługujących ZUS w urzędach pracy. Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w urzędach pracy w praktyce” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów rynku pracy:

„Nowości we współpracy z pracodawcami i międzystanowiskowej w CAZ w 2022 roku - procedury obsługi klienta oraz pracodawcy. Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w CAZ, formy świadczenia pomocy PUP, instrumenty”

 

23 CZERWIEC 2022 POZN HOTEL „LAVENDER” ul. LESZCZYŃSKA 7-13

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ - zmiany w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia …). Obsługa eletroniczna, doręczenia” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP – nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz  ustawie o promocji zatrudnienia(…)”

 

8 SIERPIEŃ 2022 ŁÓDŹ HOTEL „BOUTIQUE” ul. MILIONOWA 25
490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP – nowe formy wsparcia i aktywizacji , współpraca w CAZ, obsługa klienta nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami”

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:

„Nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy, zasady przyznawania pomocy publicznej, prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów ze środków”

 

22 SIERPIEŃ 2022 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER” ul. LESZCZYŃSKA 7-13

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) i współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego,

a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji”

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą, współpraca w CAZ. Przegląd instrumentów  w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Praca cudzoziemców w Polsce – co trzeba wiedzieć? Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom - działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja”

 

23 SIERPIEŃ 2022 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA” ul. WOLSKA 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Warsztat doskonalenia kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Współpraca z pracodawcami w zakresie ofert pracy, formy wsparcia. Doradca instytucjonalny”

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników powiatowych urzędów pracy – wszystkie działy:

„Wykorzystanie usług elektronicznych  w obsłudze klienta PUP - nowości w doręczeniach elektronicznych, załatwianie spraw z urzędami pracy drogą elektroniczną, podpisywanie dokumentów”

 

3. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych z pomocą de minimis  – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne. Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą”

 

26 SIERPIEŃ 2022 RZESZÓW HOTEL „GREIN” ul. REJTANA 1
490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przez PUP w ramach różnych form aktywizacji  - nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy, prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów ze środków”

 

2. Nowe szkolenie dla ewidencji i księgowych:

„Tworzenie list wypłat w powiązaniu z rozliczeniami z ZUS - ujęcie teoretyczne i praktyczne. Korekty poprzednich okresów, rozliczenia podatkowe”

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji

i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji”


SZKOLENIA E-LEARNINGOWE 2022

***


1. „Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów - profesjonalne świadczenie    pomocy klientom PUP – nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta w 2022 roku, doskonalenie kompetencji” (program)

2. „Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu  w 2022 - metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy” (program)

3. „Nowości we współpracy z pracodawcami i międzystanowiskowej w CAZ w 2022 roku - procedury obsługi klienta oraz pracodawcy. Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w CAZ, formy świadczenia pomocy PUP, instrumenty” (program)

4. „Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą,  przegląd instrumentów  w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne” (program)

5. „Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Doręczenia elektroniczne” (program)

6. „Wykorzystanie usług elektronicznych w obsłudze klienta PUP. Nowości w doręczeniach elektronicznych, załatwianie spraw z urzędami pracy drogą elektroniczną, podpisywanie dokumentów. Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego a ustawa  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w działaniach urzędów pracy” (program)

7. „Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja, assessment. Nowe trendy rekrutacji. Rola mediów społecznościowych, targi, social  media, giełdy w nowoczesnej aktywizacji klientów PUP” (program)

8. „Nowości w instrumentach  rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych w 2022 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne.  Nowości w obsłudze, prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów” (program)

9. „Nowości w dotacjach  i refundacjach w 2022 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i pomocy de minimis. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy. Zawieranie umów, wnioski oraz poprawne rozliczanie otrzymanych środków, monitorowaniei rozliczanie udzielonej pomocy” (program)

10. „Jak pracować z klientem trudnym – obsługa klienta w tym osób niepełnosprawnych
i cudzoziemców. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta. Wypalenie zawodowe. Wykorzystanie doradztwa zawodowego w obsłudze klientów PUP,  wypalenie zawodowe” (program)


Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów