Formularz Zgłoszenia

Start

UWAGA  - KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW  URZĘDÓW PRACY


W ZWIĄZKU Z POPRAWĄ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH NOWYCH SZKOLENIACH JEDNODNIOWYCH STACJONARNYCH W REŻIMIE SANITARNYM. PONADTO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH  E-LEARNINGOWYCH ORAZ WEBINAROWYCH PRZYGOTOWANYCH DLA PAŃSTWA.

Na naszej stronie znajdziecie Państwo banery z NOWYMI  WYKAZAMI SZKOLEŃ:


SZKOLENIA JEDNODNIOWE - OTWARTE

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH, INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY I INNYCH GRUP

SZKOLENIA WEBINAROWE DLA PRACOWNIKÓW URZEDÓW PRACY

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA URZĘDOW PRACY I CZŁONKOW POWIATOWYCH RAD (STACJONARNE I E-LEARNINGO-WEBINAROWE)


ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

KONTAKT: biuro@i-consulting.com.pl, tel. (32) 771-61-13 lub 14,  kom. 506141045

 


 

 

 

 

 

 


SZKOLENIA WEBINAROWE

 

Szkolenie webinarowe (program)

24 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez  urzędy pracy w ramach tarczy Covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe (program)

29 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe  dla pracowników urzędów pracy:
„Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów - profesjonalne świadczenie   pomocy klientom PUP - nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta w aspekcie tarczy antykryzysowej Covid-19”

 

Szkolenie webinarowe (program)

8 lipiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników oraz doradców zawodowych, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP"

 

Szkolenie webinarowe (program)

18 sierpień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w zawieraniu, rozwiązywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegląd instrumentów i usług rynku pracy w 2021 roku z pomocą de minimis”

 

Szkolenie webinarowe (program)

23 sierpień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe: dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem , IPD jako skuteczna forma aktywizacji”

Szkolenie webinarowe (program)

30 sierpień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla pracowników powiatowych urzędów pracy – wszystkie działy:
„Ergonomia stanowiska pracy w powiatowych urzędach pracy  -  minimalizowanie ryzyka obciążeń w pracy biurowej. Praktyczne warsztaty ”

Szkolenie webinarowe (program)

13 wrzesień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

Szkolenie webinarowe (program)

20 wrzesień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe  dla instrumentów rynku pracy:
„Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym ze wsparcia urzędów pracy.  Przyznawania dotacji i refundacji z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Rozpatrywanie wniosków, zawieranie umów oraz poprawne rozliczanie otrzymanych środków, monitorowanie i rozliczanie udzielonej pomocy”

Szkolenie webinarowe (program)

28 wrzesień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe  dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:
„Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy”

 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

 

1. „DOSKONALENIE KOMPETENCJI REALIZOWANYCH ZADAŃ DORADCY KLIENTA PRZEZ POŚREDNIKÓW PRACY I DORADCÓW ZAWODOWYCH W 2021 ROKU - FORMY ŚWIADCZENIA POMOCY PUP, IPD, ZADANIA URZĘDU W AKTYWIZACJI - AKTYWIZACJA I ROZWÓJ KLIENTÓW PUP. SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW" <PROGRAM>


2. „NOWE PODEJŚCIE DORADCY KLIENTA W 2021 DO AKTYWIZACJI KLIENTÓW URZĘDU PRACY MAJĄCYCH RÓŻNE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM URZĘDU. PRACA Z KLIENTEM , IPD JAKO SKUTECZNA FORMA AKTYWIZACJI METODY DORADCZE DOSTOSOWANE DO ZASOBÓW, KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KLIENTÓW URZĘDU PRACY” <PROGRAM>


3. „NOWOŚCI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I MIĘDZYSTANOWISKOWEJ W CAZ W 2021 ROKU - PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTA W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…) I PANDEMII. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PAKIET ANTYKRYZYSOWY” <PROGRAM>


4. „NOWE METODY UZYSKIWANIA EFEKTYWNEJ PRACY Z KLIENTEM W 2021 ROKU.
PRACA DORADCY KLIENTA RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. NOWE FORMY WSPARCIA
I AKTYWIZACJI, WSPÓŁPRACA W CAZ, TECHNIKI NEGOCJOWANIA Z PRACODAWCAMI” <PROGRAM>


5. „NOWY WIZERUNEK URZĘDU PRACY W 2021 ROKU, DOSTĘP DO NOWYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY W 2021. USŁUGI ELEKTRONICZNE W OBSŁUDZE PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH, DOKUMENTACJA, PROCEDURY. POZYSKIWANIE PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19” <PROGRAM>


6. „PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W 2021 – DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS, BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, PSU, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE ORAZ PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19. WARSZTAT SKUTECZNYCH METOD NAWIĄZYWANIA I UTRZYMANIA KONTAKTÓW Z PRACODAWCĄ, WSPÓŁPRACA W CAZ” <PROGRAM>


7. „INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W PRAKTYCE W 2021 – PLANOWANIE, REALIZACJA I DOKUMENTOWANIE ZADAŃ ZGODNIE Z USTAWA O PROMOCJI (…) . IDENTYFIKACJA, ANALIZA UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY W REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


8. „NOWOŚCI WE WSPÓŁPRACY MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, A DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO. POŚREDNICTWO I DORADZTWO W ASPEKCIE ZMIAN NA RYNKU PRACY WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI - NOWE FORMY WSPARCIA I AKTYWIZACJI, INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2021. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


9. „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ W 2021 NOWOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…), ZADANIA W CAZ. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. DORADCA KLIENTA, D O R ADCA INSTYTUCJONALNY EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ. PAKIET ANTY KRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


10. „JAK SKUTECZNIE ŚWIADCZYĆ POMOC KLIENTOM PUP W 2021. OBSŁUGA KLIENTA W PUP W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NOWE FORMY WSPARCIA ORAZ WYKORZYSTYSTANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W OBSŁUDZE KLIENTÓW PUP. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 W OBSŁUDZE KLIENTA PUP” <PROGRAM>


11. „NOWOŚCI W INSTRUMENTACH  RYNKU PRACY – ORGANIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH, ROBÓT PUBLICZNYCH, BONÓW, STAŻY ORAZ PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH. PRZYZNAWANIE, DOKUMENTACJA, ZAWIERANIE UMÓW, ROZLICZANIE I MONITORING W RAMACH TYCH FORM. POMOC DE MINIMIS A WŁAŚCIWE STOSOWANIE PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH” <PROGRAM>


12. „UDZIELANIE POMOCY DE MINIMIS PRZEDSIĘBIORCOM KORZYSTAJĄCYM ZE WSPARCIA URZĘDÓW PRACY.  PRZYZNAWANIA DOTACJI I REFUNDACJI  Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW, ZAWIERANIE UMÓW ORAZ POPRAWNE ROZLICZANIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW, MONITOROWANIE I ROZLICZANIE UDZIELONEJ POMOCY” <PROGRAM>


13. „NOWE ZADANIA URZĘDU PRACY W 2021 R. ODPOWIEDZIĄ NA ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ NA KRAJOWYM RYNKU PRACY ORAZ W UE. ROLA URZĘDNIKA PUP W PROMOCJI ZADAŃ PUP W 2021 ROKU - ROLA MARKETINGU, REKLAMY ORAZ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH, TARGI, SOCIAL MEDIA, GIEŁDY W ASPEKCIE PANDEMII” <PROGRAM>


14. „JAK PRACOWAĆ Z KLIENTEM TRUDNYM – OBSŁUGA KLIENTA W TYM OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH I CUDZOZIEMCÓW. PRACA DORADCY KLIENTA W RELACJI GOSZCZENIA, NARZEKANIA. RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. WYPALENIE ZAWODOWE” <PROGRAM>


15. „PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY DLA PRACODAWCÓW.

DORADZTWO INDYWIDUALNE. PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA. PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA. ASSESSMENT. NOWE TRENDY REKRUTACJI, NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLANIA PROFILU IDEALNEGO KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY” <PROGRAM>

 


 

**************************************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

25 CZERWIEC 2021 POZNAŃ HOTEL "Lavender" ul. Leszczyńska 7-13

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Kontrola poprawności wydatkowania, procedura, monitorowanie i rozliczanie zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy Covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”


2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:
„Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ - zmiany  w KPA oraz  ustawie o promocji zatrudnienia  (…) dotyczące stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO”


3. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Warsztat doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe formy świadczenia pomocy PUP w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) - aktywizacja i rozwój klientów PUP”

 

4. Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta, w tym osoby niepełnosprawnej w CAZ.  Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Doskonalenie kompetencji i komunikacji w urzędach pracy”

 

 

28 CZERWIEC 2021 WARSZAWA HOTEL "Colibra" ul. Wolska 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju  zawodowego oraz specjalistów ds. programów, doradców klienta:
„Polska Rama Kwalifikacji. Dofinansowanie na szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Wsparcie pracodawcy i zatrudnionych pracowników - priorytety wydatkowania środków z KFS”

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

 

3. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą, współpraca w CAZ. Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz pakiet antykryzysowy”


4. Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Nowe zadania urzędu pracy odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy oraz w UE. Rola urzędnika PUP w promocji zadań PUP w 2021 roku – rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych, targi, social media, giełdy”

 

 

12 LIPEC 2021 RZESZÓW HOTEL "GREIN" ul. Rejtana 1

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla  pracowników urzędów pracy:
„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą, współpraca w CAZ. Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz pakiet antykryzysowy Covid - 19”

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw., specjalistów ds. programów:
„Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych  zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy”

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw., specjalistów ds. programów:
„Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja, assessment. Nowe trendy rekrutacji, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy ”

 


13 LIPEC 2021 ŁÓDŹ HOTEL "Boutique" ul. Malinowa 25

490 zł - w godz. 9.00-16.00


1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne.  Windykacja świadczeń nienależnie pobranych”

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników oraz doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego:
„Indywidualny plan działania  w praktyce – planowanie, realizacja i  dokumentowanie zadań o promocji (…). Identyfikacja, analiza umiejętności i kompetencji społecznych klientów urzędów pracy w realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsługa klienta w tym osoby niepełnosprawnej”

3. Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Nowe zadania urzędu pracy odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy oraz w UE. Rola urzędnika PUP w promocji zadań PUP  – rola marketingu,  reklamy oraz mediów społecznościowych, targi, social media, giełdy”


14 LIPEC 2021 SZCZECIN HOTEL "Focus" ul. Małopolska 23

490 zł - w godz. 9.00-16.00


1. Szkolenie dla instrumentów rynku pracy:
„Nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy, zasady przyznawania pomocy publicznej,  prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów ze środków”

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Warsztat doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe formy świadczenia pomocy PUP w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) – aktywizacja i rozwój klientów PUP”

3. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych , specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem - jak skutecznie świadczyć  pomocy klientom PUP. Praca doradcy klienta relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta. Nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, techniki negocjowania z pracodawcami”


19 SIERPIEŃ 2021 POZNAŃ HOTEL "Lavender" ul. Leszczyńska 7-13

490 zł - w godz. 9.00-16.00


1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) i współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami -  nowe formy wsparcia i aktywizacji”

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe  zadania urzędów pracy - tarcza antykryzysowa Covid-19”

3. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP - przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy zabezpieczeń – kompleksowa dokumentacja”


20 SIERPIEŃ 2021 WARSZAWA HOTEL "Colibra" ul. Wolska 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00


1. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2021 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych:
„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji”

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Praca cudzoziemców w Polsce – co trzeba wiedzieć? Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom”


26 SIERPIEŃ 2021 KATOWICE Centrum Konferencyjne ul. Jordana 18

490 zł - w godz. 9.00-16.00


1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:
„Nowości w Polskiej Ramie Kwalifikacji Zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą, współpraca w CAZ. Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz pakiet antykryzysowy Covid-19”

3. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) i współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami -  nowe formy wsparcia i aktywizacji”

 


27 SIERPIEŃ 2021 RZESZÓW HOTEL "Grein" ul. Rejtana 1

490 zł - w godz. 9.00-16.00


1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. programów:
„Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy  Covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych , specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Nowe metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem w 2021 roku. Praca doradcy klienta relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, ipd jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta. Nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, techniki negocjowania z pracodawcami”

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy, rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżnia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy”

 

 

16 WRZESIEŃ 2021 WROCŁAW HOTEL "BOUTIQUE" ul. Kwiska 1/3

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta,  pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów -  profesjonalne świadczenie    pomocy klientom PUP – nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta w aspekcie tarczy antykryzysowej Covid-19”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy,  specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w polskiej  ramie kwalifikacji  zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

 

3. Nowe szkolenie dla usług i instrumentów rynku pracy:

„Nowe zadania skutecznej  aktywizacji osób bezrobotnych z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Efektywna realizacja form dofinansowań i refundacji”

 

 

20 WRZESIEŃ 2021 ŁÓDŹ HOTEL "BOUTIQUE" ul. Milionowa 25

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego a ustawa  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w działaniach urzędów pracy”

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu marki i wizerunku -  planowania ścieżki kariery zawodowej. Aktywizacja i planowanie rozwoju zawodowego dla klientów. Nowa rzeczywistość  a działania doradcy klienta w aspekcie pandemii”


3. Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:

„Naliczanie świadczeń dla bezrobotnych i innych uprawnionych. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP? Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnym – praktyka”

 

 

21 WRZESIEŃ 2021 TORUŃ HOTEL "POLONIA" pl. Teatralny 5

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Jak skutecznie świadczyć pomocy klientom PUP, obsługa klienta w PUP w tym osoby niepełnosprawnej, nowe zadania urzędu pracy. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w polskiej ramie kwalifikacji zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

 

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. programów:

„Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy  Covid - 19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

 

27 WRZESIEŃ 2021 WARSZAWA HOTEL "COLIBRA" ul. Wolska 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w zawieraniu, rozwiązywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegląd instrumentów i usług rynku pracy w 2021 roku z pomocą de minimis”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w polskiej ramie kwalifikacji  zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP. Tarcza antykryzysowa Covid - 19 w obsłudze klienta PUP”

 

 

29 WRZESIEŃ 2021 SZCZECIN HOTEL "FOCUS" ul. Małopolska 23

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Dotacje i refundacje z uwzględnieniem nowych przepisów. Rozpatrywanie wniosków,  prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów, poprawne rozliczenie środków. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Warsztat doskonalenia kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Współpraca z pracodawcami w zakresie  ofert pracy, formy wsparcia. Doradca instytucjonalny, działania w czasie pandemii”

 

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy. Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżnia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy”


Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów