Formularz Zgłoszenia

Start

UWAGA

W dniach od 19 do 30 lipca 2021, biuro stacjonarne będzie nieczynne.
Wszystkie zapytania dotyczące szkoleń, ofert, oraz zgłoszeń prosimy kierować na adres mailowy: biuro@i-consulting.com.pl lub pod numer telefonu 506141045 


KSIĄŻKA SZKOLEŃ

 

 


 

 

 

 

 

 


SZKOLENIA WEBINAROWE

 

Szkolenie webinarowe (program)

18 sierpień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w zawieraniu, rozwiązywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegląd instrumentów i usług rynku pracy w 2021 roku z pomocą de minimis”

 

Szkolenie webinarowe (program)

23 sierpień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe: dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem , IPD jako skuteczna forma aktywizacji”

Szkolenie webinarowe (program)

30 sierpień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla pracowników powiatowych urzędów pracy – wszystkie działy:
„Ergonomia stanowiska pracy w powiatowych urzędach pracy  -  minimalizowanie ryzyka obciążeń w pracy biurowej. Praktyczne warsztaty ”

Szkolenie webinarowe (program)

13 wrzesień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

Szkolenie webinarowe (program)

20 wrzesień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe  dla instrumentów rynku pracy:
„Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym ze wsparcia urzędów pracy.  Przyznawania dotacji i refundacji z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Rozpatrywanie wniosków, zawieranie umów oraz poprawne rozliczanie otrzymanych środków, monitorowanie i rozliczanie udzielonej pomocy”

Szkolenie webinarowe (program)

28 wrzesień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe  dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:
„Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy”

 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

 

  1. 1. „DOSKONALENIE KOMPETENCJI REALIZOWANYCH ZADAŃ DORADCY KLIENTA PRZEZ POŚREDNIKÓW PRACY I DORADCÓW ZAWODOWYCH W 2021 ROKU - FORMY ŚWIADCZENIA POMOCY PUP, IPD, ZADANIA URZĘDU W AKTYWIZACJI – AKTYWIZACJA I ROZWÓJ KLIENTÓW PUP”<PROGRAM>


2. „NOWE PODEJŚCIE DORADCY KLIENTA W 2021 DO AKTYWIZACJI KLIENTÓW URZĘDU PRACY MAJĄCYCH RÓŻNE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM URZĘDU. PRACA Z KLIENTEM , IPD JAKO SKUTECZNA FORMA AKTYWIZACJI METODY DORADCZE DOSTOSOWANE DO ZASOBÓW, KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KLIENTÓW URZĘDU PRACY” <PROGRAM>


3. „NOWOŚCI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I MIĘDZYSTANOWISKOWEJ W CAZ W 2021 ROKU - PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTA W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…) I PANDEMII. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PAKIET ANTYKRYZYSOWY” <PROGRAM>


4. „NOWE METODY UZYSKIWANIA EFEKTYWNEJ PRACY Z KLIENTEM W 2021 ROKU.
PRACA DORADCY KLIENTA RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. NOWE FORMY WSPARCIA
I AKTYWIZACJI, WSPÓŁPRACA W CAZ, TECHNIKI NEGOCJOWANIA Z PRACODAWCAMI” <PROGRAM>


5. „NOWY WIZERUNEK URZĘDU PRACY W 2021 ROKU, DOSTĘP DO NOWYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY W 2021. USŁUGI ELEKTRONICZNE W OBSŁUDZE PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH, DOKUMENTACJA, PROCEDURY. POZYSKIWANIE PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19” <PROGRAM>


6. „PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW   W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W 2021  – DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS, BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, PSU, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE. WARSZTAT SKUTECZNYCH METOD NAWIĄZYWANIA I UTRZYMANIA KONTAKTÓW Z PRACODAWCĄ, WSPÓŁPRACA W CAZ” <PROGRAM>


7. „INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA  W PRAKTYCE W 2021  –  PLANOWANIE, REALIZACJA I  DOKUMENTOWANIE ZADAŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O PROMOCJI (…) .  IDENTYFIKACJA,  ANALIZA  UMIEJĘTNOŚCI  I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KLIENTÓW URZĘDÓW  PRACY W  REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO” <PROGRAM>


  1. 8. „NOWOŚCI WE WSPÓŁPRACY MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, A DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO. POŚREDNICTWO I DORADZTWO W ASPEKCIE ZMIAN NA RYNKU PRACY WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI -  NOWE FORMY WSPARCIA I AKTYWIZACJI, INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2021” <PROGRAM>

9. „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ W 2021- NOWOŚCI  W OBSŁUDZE KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…), ZADANIA  W CAZ.  NOWE  NARZĘDZIA AKTYWIZACJI KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. DORADCA KLIENTA, DORADCA INSTYTUCJONALNY – EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ ” <PROGRAM>


10. „JAK SKUTECZNIE ŚWIADCZYĆ POMOC KLIENTOM PUP W ASPEKCIE NOWYCH ZADAŃ URZĘDU PRACY W 2021.  OBSŁUGA KLIENTA W PUP W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NOWE FORMY WSPARCIA ORAZ WYKORZYSTANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO  W OBSŁUDZE KLIENTÓW PUP<PROGRAM>


11. „NOWOŚCI W INSTRUMENTACH  RYNKU PRACY – ORGANIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH, ROBÓT PUBLICZNYCH, BONÓW, STAŻY ORAZ PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH. PRZYZNAWANIE, DOKUMENTACJA, ZAWIERANIE UMÓW, ROZLICZANIE I MONITORING W RAMACH TYCH FORM. POMOC DE MINIMIS A WŁAŚCIWE STOSOWANIE PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH” <PROGRAM>


12. „UDZIELANIE POMOCY DE MINIMIS PRZEDSIĘBIORCOM KORZYSTAJĄCYM ZE WSPARCIA URZĘDÓW PRACY.  PRZYZNAWANIA DOTACJI I REFUNDACJI  Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW, ZAWIERANIE UMÓW ORAZ POPRAWNE ROZLICZANIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW, MONITOROWANIE I ROZLICZANIE UDZIELONEJ POMOCY” <PROGRAM>


13. „NOWE ZADANIA URZĘDU PRACY W 2021 R. ODPOWIEDZIĄ NA ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ NA KRAJOWYM RYNKU PRACY ORAZ W UE. ROLA URZĘDNIKA PUP W PROMOCJI ZADAŃ PUP W 2021 ROKU - ROLA MARKETINGU, REKLAMY ORAZ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH, TARGI, SOCIAL MEDIA, GIEŁDY W ASPEKCIE PANDEMII” <PROGRAM>


14. „JAK PRACOWAĆ Z KLIENTEM TRUDNYM – OBSŁUGA KLIENTA W TYM OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH I CUDZOZIEMCÓW. PRACA DORADCY KLIENTA W RELACJI GOSZCZENIA, NARZEKANIA. RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. WYPALENIE ZAWODOWE” <PROGRAM>


15. „PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY DLA PRACODAWCÓW.

DORADZTWO INDYWIDUALNE. PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA. PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA. ASSESSMENT. NOWE TRENDY REKRUTACJI, NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLANIA PROFILU IDEALNEGO KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY” <PROGRAM>

 


 

**************************************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

19 SIERPIEŃ 2021 POZNAŃ HOTEL "Lavender" ul. Leszczyńska 7-13

490 zł - w godz. 9.00-16.00


1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) i współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami -  nowe formy wsparcia i aktywizacji”

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe  zadania urzędów pracy - tarcza antykryzysowa Covid-19”

3. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP - przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy zabezpieczeń – kompleksowa dokumentacja”


20 SIERPIEŃ 2021 WARSZAWA HOTEL "Colibra" ul. Wolska 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00


1. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2021 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych:
„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji”

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Praca cudzoziemców w Polsce – co trzeba wiedzieć? Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom”


26 SIERPIEŃ 2021 KATOWICE Centrum Konferencyjne ul. Jordana 18

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:
„Nowości w Polskiej Ramie Kwalifikacji Zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą, współpraca w CAZ. Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne”

3. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) i współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca  z pracodawcami -  nowe formy wsparcia i aktywizacji”

 


27 SIERPIEŃ 2021 RZESZÓW HOTEL "Grein" ul. Rejtana 1

490 zł - w godz. 9.00-16.00


1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. programów:
„Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy  Covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych , specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Nowe metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem w 2021 roku. Praca doradcy klienta relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta. Nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, techniki negocjowania z pracodawcami"

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości w realizacji projektów  realizowanych w powiatowych urzędach pracy, rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżenia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy”

 

 

16 WRZESIEŃ 2021 WROCŁAW HOTEL "BOUTIQUE" ul. Kwiska 1/3

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta,  pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów -  profesjonalne świadczenie    pomocy klientom PUP – nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta w aspekcie tarczy antykryzysowej Covid-19”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy,  specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w polskiej  ramie kwalifikacji  zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

 

3. Nowe szkolenie dla usług i instrumentów rynku pracy:

„Nowe zadania skutecznej  aktywizacji osób bezrobotnych z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Efektywna realizacja form dofinansowań i refundacji”

 

 

20 WRZESIEŃ 2021 ŁÓDŹ HOTEL "BOUTIQUE" ul. Milionowa 25

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego a ustawa  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w działaniach urzędów pracy”

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu marki i wizerunku -  planowania ścieżki kariery zawodowej. Aktywizacja i planowanie rozwoju zawodowego dla klientów. Nowa rzeczywistość  a działania doradcy klienta w aspekcie pandemii”


3. Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:

„Naliczanie świadczeń dla bezrobotnych i innych uprawnionych. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP? Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnym – praktyka”

 

 

21 WRZESIEŃ 2021 TORUŃ HOTEL "POLONIA" pl. Teatralny 5

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Jak skutecznie świadczyć pomocy klientom PUP, obsługa klienta w PUP w tym osoby niepełnosprawnej, nowe zadania urzędu pracy. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w polskiej ramie kwalifikacji zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

 

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. programów:

„Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy  Covid - 19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

 

27 WRZESIEŃ 2021 WARSZAWA HOTEL "COLIBRA" ul. Wolska 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w zawieraniu, rozwiązywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegląd instrumentów i usług rynku pracy w 2021 roku z pomocą de minimis”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w polskiej ramie kwalifikacji  zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP. Tarcza antykryzysowa Covid - 19 w obsłudze klienta PUP”

 

 

29 WRZESIEŃ 2021 SZCZECIN HOTEL "FOCUS" ul. Małopolska 23

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Dotacje i refundacje z uwzględnieniem nowych przepisów. Rozpatrywanie wniosków,  prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów, poprawne rozliczenie środków. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Warsztat doskonalenia kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Współpraca z pracodawcami w zakresie  ofert pracy, formy wsparcia. Doradca instytucjonalny, działania w czasie pandemii”

 

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy. Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżnia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy”


Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów