Formularz Zgłoszenia

Start

U W A G A

1. Na specjalną prośbę Powiatowych Urzędów Pracy zapraszamy na nasze nowe szkolenia webinarowe dla Powiatowych Urzędów Pracy z zakresu zmian w doręczaniach elektronicznych, obsłudze klienta oraz  wykorzystaniu usług elektronicznych pracodawcy oraz bezrobotnego.

UWAGA TRZY TERMINY SZKOLENIA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZEŃ:

„NOWOŚCI W DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH, ZAŁATWIANIE SPRAW Z URZĘDAMI PRACY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, PODPISYWANIE DOKUMENTÓW – WYKORZYSTANIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH  W OBSŁUDZE KLIENTA PUP”

TERMINY  SZKOLEŃ :
· 20 PAŹDZIERNIKA 2021 r. GODZ. 9.00 (program)
·  08 LISTOPADA 2021 r.  GODZ. 9.00 (program)

· 25 listopada 2021 godz. 9.00 (program)

Koszt każdego szkolenia: 450 zł/os i zawiera : 6 godz. szkoleniowych, webinar  on-line,    materiały dodatkowe on-line  dla uczestników.

 

2. UWAGA - ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA Z NOWĄ OFERTA SZKOLEŃ E- LEARNINGOWYCH DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY (W TYM KLUCZOWE STANOWISKA) - (WYKAZ)SZKOLENIA WEBINAROWE

 

Szkolenie webinarowe (program)

18 październik 2021 godz. 8.30 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw., specjalistów ds. programów:

„Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych - formy świadczenia pomocy PUP, IPD, zadania urzędu w aktywizacji - aktywizacja i rozwój klientów PUP” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

Szkolenie webinarowe (program)

20 październik 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla pracowników powiatowych urzędów pracy – wszystkie działy:

„Warsztaty z zakresu ergonomii stanowiska pracy w powiatowych urzędach pracy  -  minimalizowanie ryzyka obciążeń w pracy biurowej. Odpowiednia zbilansowana dieta w pracy biurowej” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

Szkolenie webinarowe (program)

20 październik 2021 godz. 9.00 - 450 zł

Szkolenie webinarowe  dla pracowników pup - wszystkie działy:

„Nowości w doręczeniach elektronicznych, załatwianie spraw z urzędami pracy drogą elektroniczną, podpisywanie dokumentów – wykorzystanie usług elektronicznych w obsłudze klienta PUP” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


Szkolenie webinarowe (program)

25 październik 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe  dla instrumentów rynku pracy:
„Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym ze wsparcia urzędów pracy.  Przyznawania dotacji i refundacji z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Rozpatrywanie wniosków, zawieranie umów oraz poprawne rozliczanie otrzymanych środków, monitorowanie i rozliczanie udzielonej pomocy” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

Szkolenie webinarowe (program)

28 październik 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja, assessment. Nowe trendy rekrutacji, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

Szkolenie webinarowe (program)

8 listopad 2021 godz. 9.00 - 450 zł

Szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy:

„Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w działaniach urzędów pracy. Decyzje administracyjne od do z” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

Szkolenie webinarowe (program)

8 listopad 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe  dla pracowników pup - wszystkie działy:

„Nowości w doręczeniach elektronicznych, załatwianie spraw z urzędami pracy drogą elektroniczną, podpisywanie dokumentów – wykorzystanie usług elektronicznych w obsłudze klienta PUP”


Szkolenie webinarowe (program)

17 listopad 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników pracy, doradów zaw., specjalistów ds. programów oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów -  profesjonalne świadczenie    pomocy klientom PUP – nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta w 2022 roku” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

Szkolenie webinarowe (program)

23 listopad 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe  dla instrumentów rynku pracy:

„Nowości w instrumentach  rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych w 2022  – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

Szkolenie webinarowe (program)

25 listopad 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe  dla pracowników PUP - wszystkie działy:

„Nowości w doręczeniach elektronicznych, załatwianie spraw z urzędami pracy drogą elektroniczną, podpisywanie dokumentów – wykorzystanie usług elektronicznych w obsłudze klienta PUP”

 

Szkolenie webinarowe (program)

29 listopad 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy:

„Jak pracować z klientem trudnym – obsługa klienta w tym osób niepełnopsrawnych i cudzoziemców. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta. Wypalenie zawodowe” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

Szkolenie webinarowe (program)

2 grudzień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników oraz doradców zawodowych, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2022 r. oraz szkolenia  – nowe priorytety,  nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, podstawowe elementy umowy, kontrola wydatkowania środków KFS. Pomoc de minimis”


Szkolenie webinarowe (program)

8 grudzień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników oraz doradców zawodowych, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2022. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP. KFS”

 

Szkolenie webinarowe (program)

13 grudzień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowosci w dotacjach i refundacjach w 2022 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i pomocy de minimis. Zawieranie umów, wnioski  oraz poprawne rozliczanie otrzymanych środków, monitorowanie i rozliczanie udzielonej pomocy”


Szkolenie webinarowe (program)

15 grudzień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy:

„Nowości w zawieraniu, rozwiązywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegląd instrumentów i usług rynku pracy w 2022 roku z pomocą de minimis”

 

Szkolenie webinarowe (program)

20 grudzień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i specjalistów ds. programów:
„Współpraca z pracodawcami w 2022 roku, doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w CAZ, formy świadczenia pomocy PUP, instrumenty”

 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

1. „Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju - formy świadczenia pomocy PUP, IPD, zadania urzędu w aktywizacji - aktywizacja i rozwój klientów PUP” (program)

 

2. „Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji” (program)

 

3. „Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP” (program)

 

4. „Nowe metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Praca doradcy klienta relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta. Nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, techniki negocjowania z pracodawcami” (program)

 

5. „Ergonomia stanowiska pracy w powiatowych urzędach pracy - minimalizowanie ryzyka obciążeń w pracy biurowej. Odpowiednia zbilansowana dieta w pracy biurowej” (program)

 

6. „Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne. Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą, współpraca w CAZ” (program)

 

7. „Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce jako narzędzie skutecznej realizacji ofert pracy – warsztat pracy dla doradców klienta. Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych, targi, social media. IPD w praktyce” (program)

 

8. „ Nowości we współpracy między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji, instrumenty rynku pracy” (program)

 

9. „Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości  w obsłudze klienta w tym osoby niepełnosprawnej  w aspekcie ustawy o promocji (…), zadania  w CAZ.  Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Doradca klienta, doradca instytucjonalny – efektywność działań” (program)

 

10. „Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP w aspekcie nowych zadań urzędu pracy. Obsługa klienta w PUP w tym osoby niepełnosprawnej, nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa zawodowego w obsłudze klientów PUP” (program)

 

11. „Nowości w instrumentach  rynku pracy – organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów, staży oraz prac społecznie użytecznych. Przyznawanie, dokumentacja, zawieranie umów, rozliczanie i monitoring w ramach tych form. Pomoc de minimis a właściwe stosowanie przepisów unijnych i krajowych” (program)

 

12. „Przyznawania dotacji i refundacji z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Rozpatrywanie wniosków, zawieranie umów oraz poprawne rozliczanie otrzymanych środków, monitorowanie i rozliczanie udzielonej pomocy. Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym ze wsparcia urzędów pracy” (program)

 

13. „Nowe rozwiązania, organizacja oraz promocja w urzędach pracy. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami rynku pracy. Wykorzystanie usług elektronicznych, on-line w obsłudze bezrobotnych oraz pracodawców – bezpieczny i szybki dostęp do programów rynku pracy” (program)

 

14. „Nowości w obsłudze klienta w aspekcie pandemii i ustawy o promocji (…) – jak pracować z klientem trudnym.   Nowe formy i  narzędzia wsparcia  klientów urzędu pracy  doradca klienta, doradca instytucjonalny – efektywność działań. Obsługa elektroniczna” (program)

 

15. „Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja, assessment. Nowe trendy rekrutacji. Doradztwo zawodowe on-line dla młodzieży w wieku 15 - 25 lat” (program)

 

 

**************************************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

15 PAŹDZIERNIK 2021 RZESZÓW HOTEL "GREIN" ul. Rejtana 1

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowe zadania skutecznej  aktywizacji osób bezrobotnych z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Efektywna realizacja form dofinansowań i refundacji”

 

18 PAŹDZIERNIK 2021 KATOWICE CENTRUM KONFERENCYJNE ul. Jordana 18

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie  dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zaw. specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji, instrumenty rynku pracy. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy”

 

28 PAŹDZIERNIK 2021 WARSZAWA HOTEL "COLIBRA" ul. Wolska 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw., specjalistów ds. programów:

„Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych - formy świadczenia pomocy PUP, IPD, zadania urzędu w aktywizacji - aktywizacja i rozwój klientów PUP”

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w zawieraniu, rozwiązywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegląd instrumentów i usług rynku pracy w 2022 roku z pomocą de minimis” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników powiatowych urzędów pracy – wszystkie działy: „Warsztaty z zakresu ergonomii stanowiska pracy w Powiatowych Urzędach Pracy  -  minimalizowanie ryzyka obciążeń w pracy biurowej. Odpowiednia zbilansowana dieta w pracy biurowej" - NOWOŚĆ -

 

8 LISTOPAD 2021 WROCŁAW HOTEL "BOUTIQUE" ul. Kwiska 1/3

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Indywidualny plan działania  w praktyce - planowanie, realizacja i  dokumentowanie zadań zgodnie z ustawa o promocji (…). Identyfikacja, analiza umiejętności i kompetencji społecznych klientów urzędów pracy w realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsługa klienta w tym osoby niepełnosprawnej” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków krajowego funduszu szkoleniowego w 2022 r.  – nowe priorytety, nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, podstawowe elementy umowy, kontrola wydatkowania środków KFS” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy” - NOWOŚĆ -

 

16 LISTOPAD 2021 ŁÓDŹ HOTEL "BOUTIQUE" ul. Milionowa 25

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla pracowników powiatowych urzędów pracy – wszystkie działy:

„Warsztaty z zakresu ergonomii stanowiska pracy w Powiatowych Urzędach Pracy  -  minimalizowanie ryzyka obciążeń w pracy biurowej. Odpowiednia zbilansowana dieta w pracy biurowej ”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Jak skutecznie świadczyć pomocy klientom PUP, obsługa klienta w PUP w tym osoby niepełnosprawnej, nowe zadania urzędu pracy. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

 

3. Nowe szkolenie  dla instrumentów rynku pracy:

„Nowości w instrumentach rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych w 2022  – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne”

 

22 LISTOPAD 2021 POZNAŃ HOTEL "LAVENDER" ul. Leszczyńska 7-13

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Nowe podejście doradcy klienta w 2022 roku do aktywizacji klientów  mających różne oczekiwania względem urzędu pracy. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem , IPD jako skuteczna forma aktywizacji” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla księgowych oraz specjalistów ds. projektów:

„Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia w 2022 roku. Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżnia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego a ustawa  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w działaniach urzędów pracy” - NOWOŚĆ -

 

26 LISTOPAD 2021 RZESZÓW HOTEL "GREIN" ul. REJTANA 1

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie  dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja, assessment. Nowe trendy rekrutacji, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy”

 

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w zawieraniu, rozwiązywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegląd instrumentów i usług rynku pracy w 2022 roku z pomocą de minimis ” - NOWOŚĆ -

 

2 GRUDZIEŃ 2021 LUBLIN HOTEL "VICTORIA" ul. NARUTOWICZA 58/60

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w caz. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:

„Nowości w instrumentach rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych w 2022 roku – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Praca cudzoziemców w Polsce w 2022 roku – co trzeba wiedzieć? Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom”

 

6 GRUDZIEŃ 2021 WARSZAWA HOTEL "COLIBRA" ul. WOLSKA 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji”

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:

„Nowości w instrumentach rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych w 2022  – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Kompleksowa obsługa trudnego klienta, w tym osoby niepełnosprawnej w caz. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Doskonalenie kompetencjii komunikacji W urzędach pracy”

 

8 GRUDZIEŃ 2021 KATOWICE CENTRUM KONFERENCYJNE ul. JORDANA 18

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:

„Nowości w instrumentach  rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych w 2022  – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne”

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Zastosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w działaniach urzędów pracy. Decyzje administracyjne od a do z”

 

3. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych , specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Nowe metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem w 2022 roku. Praca doradcy klienta relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta. Nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, techniki negocjowania z pracodawcami. Usługi elektroniczne”

 

9 GRUDZIEŃ 2021 TORUŃ HOTEL "POLONIA" pl. Teatralny 5

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów:

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2022 roku - wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń. Szkolenia dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników powiatowych urzędów pracy:

„Ergonomia stanowiska pracy w powiatowych urzędach pracy - minimalizowanie ryzyka obciążeń w pracy biurowej. Obsługa klienta, wypalenie zawodowe. Dietetyka oraz zdrowy styl życia wpracy biurowej”

 

10 GRUDZIEŃ 2021 SZCZECIN HOTEL "FOCUS" ul. MAŁOPOLSKA 23

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. programów:

„Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy  Covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów