Formularz Zgłoszenia

Start

Komunikat I

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY  PRACY BIURA

I-CONSULTING IZABELA MOCZKO, IWONA MOCZKO-DANIELCZOK SP. J.

UWAGA  OD DNIA 6 KWIETNIA 2020 ROKU BIURO STACJONARNE BĘDZIE CZYNNE:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK W GODZINACH 9.00 – 13.00

KONTAKT 32 771 61 14, 32 771 62 24, 32 771 61 13, 506141045

lub e-mail: biuro@i-consulting.com.pl

WE WTOREK I CZWARTEK  DYŻUR OD 7:30 -15:30

506-141-045, 516-073-039, 795-199-860 lub email: biuro@i-consulting.com.pl


Wszystkie sprawy dotyczące szkoleń (zgłoszeń, programów, ofert, szkoleń zamkniętych)  prosimy kierować na kontakt mailowy biuro@i-consulting.com.pl, telefonicznydo biura  lub bezpośrednio do osób pełniących dyżur

 

 


 


 

 

 

 

 

 


 

***

 

NOWA OFERTA  SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH ORAZ WEBINAROWYCH:

 

A. OFERTA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW

 

(tu możliwe są trzy formy uczestnictwa – w załącznikach program  i formularz zgłoszenia,  szkolenie kończy się testem sprawdzającym oraz zaświadczenie)

 


Temat 1:Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy.

Program 1 Formularz


Temat 2: „Współpraca międzystanowiskowa w CAZ  - nowości w obsłudze klienta w aspekcie ustawy o promocji (…), zadania w CAZ.  Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Doradca klienta, doradca instytucjonalny – efektywność działań ”

Program 2 Formularz


Temat 3: Jak skutecznie świadczyc pomocy klientom PUP - warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów”

Program 3 Formularz


Temat 4: „Indywidualny plan działania w praktyce – planowanie, realizacja i  dokumentowanie zadań zgodnie z ustawa o promocji (…).  Identyfikacja, analiza  umiejętnosci  i kompetencji społecznych klientow urzędów pracy w  realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsluga klienta w tym osoby niepełnosprawnej”

Program 4 Formularz


Temat 5: „Doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe formy świadczenia pomocy PUP - aktywizacja i rozwój klientów PUP. Warsztat dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i specjalistów ds. programów”

Program 5 Formularz


Temat 6: „Współpraca miedzystanowiskowa w CAZ w 2020 roku. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Dobór osób” bezrobotnych do ofert pracy, nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

Program 6     Formularz

 

***


B) OFERTA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWO - WEBINAROWYCH ZAMKNIĘTYCH DLA URZĘDÓW PRACY (UDZIAŁ MINIMUM 8 OSOB W URZĘDZIE – CENA ZA OSOBĘ  USTALANA INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD  ILOŚCI OSÓB). SZKOLENIE ZAWIERA PREZENTACJE ON - LINE, WEBINAR, KONSULTACJE SZKOLENIOWCA ORAZ DODATKOWE MATERIAŁY ON LINE, TEST SPRAWDZAJĄCY, ZAŚWIADCZENIE:


1. „Współpraca miedzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Posrednictwo i poradnictwo dla pracodawcow, nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie - NOWOŚĆ -


2. „Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji. Posrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy. Jak skutecznie świadczyc pomocy klientom PUP” - NOWOŚĆ -


3. „Doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych . Nowe formy świadczenia pomocy pup  - aktywizacja i rozwój klientów PUP. Warsztat dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i specjalistów ds. programów” - NOWOŚĆ -


4. „Współpraca międzystanowiskowa w powiatowych urzędach pracy -  warsztaty podwyższające kompetencje i umiejętności pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów” - NOWOŚĆ -


5. „Praca doradcy klienta instytucjonalnego (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, podstawy prawne współpracy urzędu pracy z pracodawcami, dokumentowanie współpracy z pracodawcami) i indywidualnego, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” - NOWOŚĆ -


6. „Obsługa i aktywizacja  trudnego klienta w urzędzie pracy - metody komunikacji i aktywizacji. Praca z trudnym klientem w tym osobą niepełnosprawną. Jak walczyć z wypalenieniem zawodowym" - NOWOŚĆ -

 

7. „Nowe rozwiązania  i organizacja w urzędach pracy w aspekcie pandemii. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami rynku pracy. Wykorzystanie usług elektronicznych, on-line w obsłudze bezrobotnych oraz pracodawców – bezpieczny i szybki dostęp do programow rynku pracy. Tarcza antykryzysowa covid 19  w działaniach urzędów pracy” - NOWOŚĆ -


Lub inny temat wskazany przez państwa – tu prosimy państwa o kontakt  telefoniczny    506 – 141 - 045 - celem indywidualizacji programu szkolenia pod państwa potrzeby


Formularz zgłoszeniowy szkolenia zamkniętego

 

***

 

C. OFERTA 2 SZKOLEŃ WEBINAROWYCH OTWARTYCH  (OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ):

 

SZKOLENIE WEBINAROWE:

1. „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ - NOWOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTA W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…), ZADANIA W CAZ. NOWE NARZĘDZIA  AKTYWIZACJI KLIENTA, W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. DORADCA KLIENTA, DORADCA INSTYTUCJONALNY – EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ”

TERMIN -  22 KWIETNIA 2020 ROKU – OD GODZINY 9.00

Informacja Formularz

 

SZKOLENIE WEBINAROWE:

2. „WYKORZYSTANIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH, ON-LINE W OBSŁUDZE BEZROBOTNYCH ORAZ PRACODAWCÓW – BEZPIECZNY I SZYBKI DOSTĘP DO PROGRAMOW RYNKU PRACY. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 W DZIAŁANIACH URZĘDÓW PRACY ”

TERMIN - 28 KWIETNIA 2020 ROKU – OD GODZINY 9.00

Informacja Formularz


Koszt szkolenia webinarowego  od osoby  -  cena 490 zł/os – zawiera - 6 godz. Szkoleniowych , webinar  on line, test sprawdzający, konsultacje indywidualne,   materialy dodatkowe on line  dla uczestników

Zapraszamy


**************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

23 KWIECIEŃ 2020 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy, specjalistów ds. programów, doradców zaw.:

„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą. Przegląd instrumentów  w 2020 roku w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne”- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym, obsługa klienta oraz wywiad jako narzędzie pracy z klientem w urzędzie pracy. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP - nowe formy wsparcia i aktywizacji , współpraca w CAZ, obsługa klienta. Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

24 KWIECIEŃ 2020 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w Polskiej Ramie Kwalifikacji Zawodowych a Zintegrowany System Kwalifikacji w 2020 roku. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, posredników oraz doradców zawodowych:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji

i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Warsztat doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2020 roku. Współpraca z pracodawcą, oferty pracy, procedury obsługi klienta w aspekcie ustawy o promocji (…), pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców” - NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2020 r. Nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

27 KWIECIEŃ 2020 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników oraz doradców zawodowych:

„Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji. Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP - nowe formy wsparcia i aktywizacji , współpraca w CAZ, obsługa klienta nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


3) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Nowości w realizacji ofert pracy i zadań  związanych z wydawaniem informacji starosty ( test rynku pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców) -  dokumentacja oraz procedury z zastosowaniem przepisów KPA, ustawy o promocji (...) i innych" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


4) Nowe szkolenie dla pracowników powiatowego urzędu pracy - wszystkie działy:

„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

28 KWIECIEŃ 2020 WROCŁAW HOTEL „BOUTIQUE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:

„Rozliczenia, rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania po wer oraz RPO WSL - zastrzeżenia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach, rozliczenia” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania - budowanie marki urzędu.  Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy z urzędem pracy - promocja usług i instrumentów rynku pracy” - NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia (…) dotyczących stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO” - NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta i inne działy:

„Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Aktywizacja i rozwój klientów PUP. Współpraca w CAZ”

 

 

8 MAJ 2020 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Nowe zadania urzędu pracy w 2020 r. Odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy oraz w UE. Rola urzędnika PUP w promocji zadań PUP w 2020 roku  – rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych, targi, social media, giełdy” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w Polskiej Ramie Kwalifikacji Zawodowych a Zintegrowany System Kwalifikacji w 2020 roku. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP doradztwo indywidualne.  Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Assessment. Nowe trendy rekrutacji, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy” - NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:

„Nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy, zasady przyznawania pomocy publicznej,  prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów ze środków” - NOWOŚĆ -

 

 

15 MAJ 2020 KATOWICE CENTRUM KONFERENCYJNE, ul. Jordana 18

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Nowości w wydawaniu decyzji i ich zmiany, uchylania i weryfikacji w trybach nadzwyczajnych - zmiany w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia  (…) dotyczących stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla ewidencji i księgowych:

„Tworzenie list wypłat w powiązaniu z rozliczeniami z ZUS - ujęcie teoretyczne i praktyczne. Korekty poprzednich okresów, rozliczenia podatkowe” - NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników oraz doradców zawodowych:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji

i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji” - NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:

„Zasady przyznawania pomocy publicznej - nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy, prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów ze środków” - NOWOŚĆ -

 

 

18 MAJ 2020 ŁÓDŹ HOTEL „BOUTIQUE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów:

„Współpraca z pracodawcami i międzystanowiskowa w CAZ - procedury obsługi klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…). Nowe narzędzia aktywizacji bezrobotnych. Wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:

„Nowe zadania skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 r. z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Efektywna realizacja form dofinansowań i refundacji” - NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom w 2020 roku. Działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja. Praca cudzoziemców w Polsce. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców”

 

4) Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Kompleksowa obsługa trudnego klienta, w tym osoby niepełnosprawnej w CAZ. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Doskonalenie kompetencji i komunikacji w urzędach pracy” - NOWOŚĆ -

 

 

25 MAJ 2020 LUBLIN HOTEL „VICTORIA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników oraz doradców zawodowych:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji

i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji”

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz ustawie

o promocji zatrudnienia (…) dotyczących stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO”

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Media społecznościowe jako sposób realizacji zadań publicznych służb zatrudnienia. Promocja usług i instrumentów rynku pracy. Odpowiedź na potrzeby klientów urzędu pracy – zmiany na rynku pracy”

 

4) Nowe  szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:

„Rozliczenia, rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania po wer oraz RPO WSL – zastrzeżenia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach, rozliczenia”

 

 

5 CZERWIEC 2020 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przez PUP w ramach różnych form aktywizacji  - nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy, prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów ze środków”

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Współpraca miedzystanowiskowa w caz w 2020 roku.   Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Dobór osób bezrobotnych do ofert pracy, nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów pup”

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami. Rodzaje zawartych umów o pracę”

 

 

8 CZERWIEC 2020 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2020  - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (..). Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Doradca klienta,  doradca instytucjonalny – efektywność działań”

 

2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżnia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia”

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym  i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w kpa oraz  ustawie o promocji zatrudnienia (…) dotyczących stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO”

 

 

17 CZERWIEC 2020 SZCZECIN HOTEL „FOCUS”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Warsztat doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2020 roku. Współpraca z pracodawcą, oferty pracy, procedury obsługi klienta w aspekcie ustawy o promocji (…), pośrednictwo

i poradnictwo zawodowe dla pracodawców”

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy  z urzędem pracy  - promocja usług i instrumentów rynku pracy. Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania-budowanie marki urzędu”

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przez PUP w ramach różnych form aktywizacji w 2020 roku. Sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych oraz realizacja bonów i innych dofinansowań”

 

 

19 CZERWIEC 2020 WROCŁAW HOTEL „BOUTIQUE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2020 - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Doradca klienta, doradca instytucjonalny – efektywność działań”

 

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy  oraz doradców klienta:

„Nowości w aktywizacji osób bezrobotnych na zmieniającym się rynku pracy z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych”

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników PUP – wszystkie działy:

„Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych - nowe zadania urzędu od 2020 roku.  Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej, komunikacja interpersonalna. Wypalenie zawodowe”

 

 

26 CZERWIEC 2020 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe  szkolenie dla ewidencji i księgowych:

„Tworzenie list wypłat w powiązaniu z rozliczeniami z ZUS - ujęcie teoretyczne i praktyczne. Korekty poprzednich okresów, rozliczenia podatkowe”

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami. Rodzaje zawartych umów o pracę”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Jak skutecznie świadczyć  pomoc klientom PUP – nowe formy wsparcia i aktywizacji , współpraca w CAZ, obsługa klienta nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami”

 

4) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przez pup w ramach różnych form aktywizacji  - nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy, prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów ze środków”

 


SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

20 -21 KWIECIEŃ 2020 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw. , specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów:

„Współpraca z pracodawcami i międzystanowiskowa w CAZ w 2020 roku  - procedury obsługi klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…). Nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy, doradców klienta:

„Nowe zadania skutecznej  aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 r. z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych , dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Efektywna realizacja form dofinansowań i refundacji” - NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla  księgowych:

„Nowości w ewidencji księgowej FP i budżetu w urzędach pracy. Ewidencja  środków trwałych, odpisy aktualizujące należności i inne, rozporządzenie o planach kont - konta 130, 137, 221, 245, zespołu 7 i 9 - konieczne zmiany w ZPK – praktyczne wskazówki”

 

4) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz  ustawie o promocji zatrudnienia (…) dotyczących stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO” - NOWOŚĆ -

 

5) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemców w 2020 r. Procedura rejestracji oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców”

 

 

22 -24 KWIECIEŃ 2020 WISŁA HOTEL „GREEN HILL"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla  pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Trudni klienci” urzędów pracy – jak sobie z nimi radzić. Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w 2020 roku  a  zmieniający się rynek pracy - wpływ na wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2)  Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków FP i PFRON w 2020 roku - nowe przepisy wykonawcze. Przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy zabezpieczeń  – kompleksowa dokumentacja”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcą. Aktywizacja osób bezrobotnych na zmieniającym się rynku pracy w 2020 r. z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzedach pracy w 2020 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

 

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta, posredników pracy, specjalistów ds. rozwoju, doradców zawodowych:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu marki i wizerunku w 2020 roku. Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2020 - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji, nowe metody świadczenia pomocy klientom PUP. Obsługa pracodawcy” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

21 -22 MAJ 2020 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników powiatowego urzędu pracy - wszystkie działy:

„Nowe metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, wywiad jako forma aktywizacji” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym  i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia (…) dotyczących stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO”

 

3) Nowe szkolenie dla doradcow klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów:

„Współpraca z pracodawcami i międzystanowiskowa w CAZ w 2020 roku - procedury obsługi klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…).nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy” - NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2020 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”
- NOWOŚĆ -

 

 

25 -26 MAJ 2020 KRAKÓW HOTEL „CITY SM"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Współpraca miedzystanowiskowa w CAZ w 2020 roku. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Dobór osób bezrobotnych do ofert pracy, nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników PUP – wszystkie działy:

„Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych - nowe zadania urzędu od 2020 roku.  Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej, komunikacja interpersonalna. Wypalenie zawodowe” - NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Kontrola wewnętrzna w urzędach pracy. Elementy kontroli zarządczej w urzędach pracy” - NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz pośredników:

„Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia z tytułu bezrobocia. Procedury, transfer świadczeń. Współpraca WUP - PUP. Zatrudnianie cudzoziemców” - NOWOŚĆ -

 

 

22 -23 CZERWIEC 2020 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 r. z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemców w 2020 r. Procedura rejestracji oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców”

 

3) Nowe szkolenie dla  instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2020 roku FP - realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja – kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia” - NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„N owe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji

i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy” - NOWOŚĆ -

 

 

25 -26 CZERWIEC 2020 KRAKÓW HOTEL „CITY SM"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych wg nowej ustawy. Efektywność w działaniu doradcy klienta, formy wsparcia, profile, instrumenty, katalog form pomocy z oferty pracy”

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPDjako skuteczna forma aktywizacji” - NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:

„Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżenia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach” - NOWOŚĆ -


2) 14-45 marzec 222016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 4016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów