Formularz Zgłoszenia

Start

KOMUNIKAT  DOTYCZĄCY SZKOLEŃ DLA URZĘDÓW PRACY

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym firma I-CONSULTING IZABELA MOCZKO, IWONA MOCZKO-DANIELCZOK SP. J. mając na uwadze bezpieczeństwo szkolonych przez nas osób oraz szkoleniowców zaprasza NA NOWE SZKOLENIA E- LEARNINGOWE ORAZ WEBINAROWE DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY, instytucji rynku pracy oraz urzędów wojewódzkich, wojewódzkich urzędów pracy.


Na naszej stronie znajdziecie Państwo banery z wykazami szkoleń:

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH I INNYCH GRUP

SZKOLENIA WEBINAROWE DLA URZEDÓW PRACY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE DLA URZĘDÓW PRACY – ZAMKNIĘTE

 

ZACHĘCAMY DO zapoznania się z naszą nową ofertą  SZKOLEŃ  WEBINAROWYCH I E-LEARNINOWYCH


UWAGA!  SZKOLENIA SĄ ZAWSZE REALIZOWANE I NIE SĄ ODWOŁYWANE


KONTAKT: biuro@i-consulting.com.pl, tel. (32) 771-61-13 lub 14,  kom. 506141045

 


 

 

 

 

 

 


***

 

NOWA OFERTA  SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH ORAZ WEBINAROWYCH:

 

A. OFERTA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW

 

(Możliwe są dwie formy uczestnictwa – w załącznikach program i formularz zgłoszenia,  szkolenie kończy się testem sprawdzającym oraz zaświadczenie)

 

 

Temat 1: „WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ W 2020 ROKU - PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTA W ASPEKCIE ZMIAN USTAWY O PROMOCJI (…) I PANDEMII. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Program 1 Formularz 

Temat 2: „DOSKONALENIA KOMPETENCJI REALIZOWANYCH ZADAŃ DORADCY KLIENTA PRZEZ POŚREDNIKÓW PRACY I DORADCÓW ZAWODOWYCH FORMY ŚWIADCZENIA POMOCY PUP, IPD, ZADANIA URZĘDU W AKTYWIZACJI - AKTYWIZACJA I ROZWÓJ KLIENTÓW PUP. SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW"

Program 2 Formularz

 


 

Temat 3: „USŁUGI ELEKTRONICZNE W OBSŁUDZE PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH - BEZPIECZNY I SZYBKI DOSTĘP DO NOWYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY. POZYSKIWANIE PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY - NOWY WIZERUNEK URZĘDU PRACY. NOWE ZADANIA URZĘDÓW PRACY - TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19”

Program 3 Formularz

 Temat 4: „INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W PRAKTYCE - PLANOWANIE, REALIZACJA I  DOKUMENTOWANIE ZADAŃ ZGODNIE Z USTAWA O PROMOCJI (…). IDENTYFIKACJA, ANALIZA UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY W REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. OBSŁUGA KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19”

Program 4 Formularz 

Temat 5: „NOWE PODEJŚCIE DORADCY KLIENTA DO AKTYWIZACJI KLIENTÓW URZĘDU PRACY  MAJĄCYCH RÓŻNE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM URZĘDU. METODY DORADCZE DOSTOSOWANE DO ZASOBÓW, KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KLIENTÓW URZĘDU PRACY. PRACA Z KLIENTEM, IPD JAKO SKUTECZNA FORMA AKTYWIZACJI”

Program 5 Formularz

 


 

Temat 6: „METODY UZYSKIWANIA EFEKTYWNEJ PRACY Z KLIENTEM - JAK SKUTECZNIE ŚWIADCZYĆ POMOCY KLIENTOM PUP. PRACA DORADCY KLIENTA RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. NOWE FORMY WSPARCIA I AKTYWIZACJI, WSPÓŁPRACA W CAZ, TECHNIKI NEGOCJOWANIA Z PRACODAWCAMI”

Program 6 Formularz

 


 

Temat 7: „WSPÓŁPRACA MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, A DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI - NOWE FORMY WSPARCIA I AKTYWIZACJI, INSTRUMENTY RYNKU PRACY. POŚREDNICTWO I DORADZTWO W ASPEKCIE ZMIAN NA RYNKU PRACY. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19”

Program 7 Formularz

 


 

Temat 8: „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ - NOWOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…), ZADANIA W CAZ. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. DORADCA KLIENTA, DORADCA INSTYTUCJONALNY - EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19 ”

Program 8 Formularz

 


 

Temat 9: „JAK SKUTECZNIE ŚWIADCZYĆ POMOC KLIENTOM PUP, OBSŁUGA KLIENTA W PUP W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NOWE ZADANIA URZĘDU PRACY. NOWE FORMY WSPARCIA ORAZ WYKORZYSTANIE DORADZTWA W OBSŁUDZE KLIENTÓW PUP. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 W OBSŁUDZE KLIENTA PUP”

Program 9 Formularz

 


 

Temat 10: „WARSZTAT SKUTECZNYCH METOD NAWIĄZYWANIA I UTRZYMANIA KONTAKTÓW Z PRACODAWCĄ, WSPÓŁPRACA W CAZ. PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH - DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS, BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, PSU, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE ORAZ PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19”

Program 10 Formularz

 


 

***


B) OFERTA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWO - WEBINAROWYCH ZAMKNIĘTYCH DLA URZĘDÓW PRACY (minimum 8 osób – koszt szkolenia ustalany indywidualnie - w zależności o ilości osób). SZKOLENIE ZAWIERA PREZENTACJĘ ON - LINE, WEBINAR, KONSULTACJE SZKOLENIOWCA ORAZ DODATKOWE MATERIAŁY ON LINE, TEST SPRAWDZAJĄCY, ZAŚWIADCZENIE


<<Wykaz szkoleń>>

 

***

 

C) OFERTA SZKOLEŃ WEBINAROWYCH DLA URZĘDÓW PRACY

 

 

SZKOLENIE WEBINAROWE  NR 1: 3 GRUDZIEŃ 2020 R. godz. 9.00  koszt szkolenia 490 zł.

„POZYSKIWANIE PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY - NOWY WIZERUNEK URZĘDU PRACY W ASPEKCIE NOWYCH  ZADAŃ URZĘDÓW PRACY. OBSŁUGA KLIENTA W PUP, USŁUGI ELEKTRONICZNE W OBSŁUDZE PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH - BEZPIECZNY I SZYBKI DOSTĘP DO NOWYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY”

(zgłoszenia do 26 listopada 2020)

Program 1 Formularz

 


 

SZKOLENIE WEBINAROWE  NR 2: 10 GRUDZIEŃ 2020 - godz. 9.00 koszt szkolenia 490 zł.

„WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INNYMI STANOWISKAMI.  NOWE FORMY WSPARCIA ORAZ WYKORZYSTANIE DORADZTWA W OBSŁUDZE KLIENTÓW PUP. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 W OBSŁUDZE KLIENTA PUP”

(zgłoszenia do 3 grudnia 2020)

Program 2 Formularz

 SZKOLENIE WEBINAROWE NR 3: 11 GRUDZIEŃ 2020 - godz. 9.00 koszt szkolenia 490 zł.

„MONITOROWANIE I ROZLICZANIE, KONTROLA POPRAWNOŚCI WYDATKOWANIA, PROCEDURA ZWROTU NIENALEŻNIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW - USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY PRACY W RAMACH TARCZY COVID-19. NOWOŚCI W POMOCY DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY”

(zgłoszenia do 4 grudnia 2020)

Program 3 Formularz

 

**************************************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

4 GRUDZIEN 2020 WARSZAWA HOTEL "COLIBRA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Przegląd instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych - dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne.  Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów:

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2021 roku - wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń.  Szkolenia dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradcaów zaw. specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu marki i wizerunku w 2021 roku. Doskonalenie form pracy doradcy instytucjonalnego i indywidualnego. Współpraca z pracodawcami oraz międzystanowiskowa w CAZ - procedury obsługi klienta po pandemii” - NOWOŚĆ -

 

4. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Nowości w obsłudze pracodawców i bezrobotnych usługi elektroniczne - bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Nowe zadania urzędu pracy odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy” - NOWOŚĆ -

 

 

7 GRUDZIEŃ 2020 ŁÓDŹ HOTEL "BOUTIQUE"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy z urzędem pracy - promocja usług i instrumentów rynku pracy. Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania - budowanie marki urzędu” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w Polskiej Ramie Kwalifikacji Zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zaw. specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji, instrumenty rynku pracy. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy po pandemii. Tarcza Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

 

11 GRUDZIEŃ 2020 RZESZÓW HOTEL "GREIN"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, posredników pracy, doradców zaw. oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Dobór osób bezrobotnych do ofert pracy, nowe formy wsparcia w aspekcie tarczy Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla ksiegowych oraz specjalistów ds.projektów:

„Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia w 2021 roku.  Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżnia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe zadania urzędów pracy po pandemii” - NOWOŚĆ -

 

 

14 GRUDZIEŃ 2020 POZNAŃ HOTEL "LAVENDER"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników powiatowego urzędu pracy - wszystkie działy:

„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Przegląd instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych - dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne. Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji, instrumenty rynku pracy. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy po pandemii” - NOWOŚĆ -

 

 

15 GRUDZIEŃ 2020 KATOWICE Centrum Konferencyjne, ul Jordana 18

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w polskiej ramie kwalifikacji zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu markii wizerunku - planowania ścieżki kariery zawodowej. Aktywizacja i planowanie rozwoju zawodowego dla klientów. Nowa rzeczywistość a działania doradcy klienta w aspekcie pandemii”  - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy z urzędem pracy - promocja usług i instrumentów rynku pracy. Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania-budowanie marki urzędu” - NOWOŚĆ -

 


SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

14 - 15 GRUDZIEŃ 2020 KRAKÓW HOTEL „CITY SM"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania w aspekcie zmian po pandemii - budowanie marki urzędu. Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy

z urzędem pracy - promocja usługi instrumentów rynku pracy” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP w 2021 roku - nowe  formy wsparcia i aktywizacji pracowników i pracodawców, współpraca w CAZ, pakiet covid. Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, doradców klienta oraz specjalistów ds. programów” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz  specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r. - nowe priorytety, nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, podstawowe elementy umowy, kontrola wydatkowania środków KFS” - NOWOŚĆ -

 

4. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2021 roku - nowe przepisy wykonawcze - przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy  zabezpieczeń  – kompleksowa dokumentacja”

 

5. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów, tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym od a do z  – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ - zmiany w kpa oraz ustawie o promocji zatrudnienia (…) i RODO”

 

6. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu wsparcia pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19 i innych instrumentów rynku pracy. Uproszczone zasady obiegu dokumentów w urzędach pracy, obsługa eletroniczna” - NOWOŚĆ -

 

2) 14-45 marzec 222016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 4016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów