Formularz Zgłoszenia

Start

NOWA OFERTA SZKOLEŃ  WEBINAROWYCH, E-LEARNINGOWYCH ORAZ STACJONARNYCH


STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2022

 

PRZEDSTAWIAMY NOWĄ KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ SZKOLEŃ NASZEJ FIRMY  ZAWIERAJĄCĄ:

a) WYKAZ  SZKOLEŃ WEBINAROWYCH NA 2022 DLA URZĘDÓW PRACY (STYCZEŃ - SIERPIEŃ  2022)    <pobierz>

b) WYKAZ  SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH NA 2022 ROK     <pobierz>

c) WYKAZ SZKOLEŃ  OTWARTYCH - JEDNODNIOWYCH (LUTY – SIERPIEŃ 2022)  <pobierz>

 

Ponadto w naszej ofercie znajdziecie Państwo propozycje tematów szkoleń zamkniętych e-learningowo-webinarowych i stacjonarnych  dla:

  • Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (Urzędów Pracy)
  • Członków Powiatowych i Wojewódzkich  Rad Rynku Pracy

 

Liczymy, że oferta szkoleń learningowo-webinarowych i otwartych jednodniowych spełni Państwa oczekiwania i spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy również do organizacji szkoleń zamkniętych dla Państwa pracowników  oraz  Rad Rynku Pracy.KSIĄŻKA SZKOLEŃ

 

 


SZKOLENIA WEBINAROWE

***

2022

 

Szkolenie webinarowe (program)

19 styczeń 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Nowości we współpracy z pracodawcami i międzystanowiskowej w CAZ w 2022 roku  -  procedury obsługi klienta oraz pracodawcy. Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w CAZ, formy świadczenia pomocy PUP, instrumenty”


Szkolenie webinarowe (program)

21 styczeń 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy:
„Wykorzystanie usług elektronicznych w obsłudze klienta PUP. Nowości w doręczeniach elektronicznych, załatwianie spraw z urzędami pracy drogą elektroniczną, podpisywanie dokumentów. Nowości w KPA”


Szkolenie webinarowe (program)

24 styczeń 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy  w 2022 roku - priorytety na 2022 r. Praktyczne i prawne aspekty związane z ubieganiem się i przyznawaniem środków na aktywizację pracodawcy
i pracowników. Wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring”

 

Szkolenie webinarowe (program)

26 styczeń 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy w 2022 roku    mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze. Zasady współpracy i dokumentowania działań, z wykorzystaniem indywidualnego planu działania - planowanie, monitorowanie i realizacja”

 

Szkolenie webinarowe (program)

28 styczeń 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy, programów rynku pracy:
„Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających  z usług i instrumentów rynku pracy nowości w dotacjach i refundacjach w 2022 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i pomocy de minimis. Zawieranie umów, wnioski oraz poprawne rozliczanie otrzymanych środków, monitorowanie i rozliczanie udzielonej pomocy”

 

Szkolenie webinarowe (program)

11 luty 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych w 2022 – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne. Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą”

 

Szkolenie webinarowe (program)

15 luty 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Psychologia obsługi klienta w procesie aktywizacji klientów PUP. Jak sobie radzić z klientami trudnymi, asertywność w relacjach z klientem trudnym - jak skutecznie świadczyć pomocy klientom PUP. Praca doradcy klienta relacja oparta na rozwiązaniach, nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ”

 

Szkolenie webinarowe (program)

21 luty 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2022 roku - przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy zabezpieczeń – kompleksowa dokumentacja. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe (program)

23 luty 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Praca cudzoziemców w Polsce w 2022 – co trzeba wiedzieć? Obsługa klienta, obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca, konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom”

 

Szkolenie webinarowe (program)

25 luty 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2022. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP. KFS”

 

Szkolenie webinarowe (program)

11 marzec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe (program)

15 marzec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Nowości we współpracy z pracodawcami i międzystanowiskowej w CAZ w 2022 roku - procedury obsługi klienta oraz pracodawcy. Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w CAZ, formy świadczenia pomocy PUP, instrumenty”

 

Szkolenie webinarowe (program)

21 marzec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w zawieraniu, rozwiązywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegląd instrumentów i usług rynku pracy w 2022 roku z pomocą de minimis”

 

Szkolenie webinarowe (program)

24 marzec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów:
„Nowości w realizacji projektów  realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w 2022 r. Nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

 

Szkolenie webinarowe (program)

28 marzec 2022 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zawodowych , specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów rynku pracy:
„Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja, assessment. Nowe trendy rekrutacji, zasady współpracy i dokumentowania działań z wykorzystaniem indywidualnego planu działania”

 


SZKOLENIA E-LEARNINGOWE 2022

***


1. „Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów - profesjonalne świadczenie    pomocy klientom PUP – nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta w 2022 roku, doskonalenie kompetencji” (program)

2. „Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu  w 2022 - metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy” (program)

3. „Nowości we współpracy z pracodawcami i międzystanowiskowej w CAZ w 2022 roku - procedury obsługi klienta oraz pracodawcy. Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w CAZ, formy świadczenia pomocy PUP, instrumenty” (program)

4. „Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą,  przegląd instrumentów  w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne” (program)

5. „Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Doręczenia elektroniczne” (program)

6. „Wykorzystanie usług elektronicznych w obsłudze klienta PUP. Nowości w doręczeniach elektronicznych, załatwianie spraw z urzędami pracy drogą elektroniczną, podpisywanie dokumentów. Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego a ustawa  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w działaniach urzędów pracy” (program)

7. „Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja, assessment. Nowe trendy rekrutacji. Rola mediów społecznościowych, targi, social  media, giełdy w nowoczesnej aktywizacji klientów PUP” (program)

8. „Nowości w instrumentach  rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych w 2022 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne.  Nowości w obsłudze, prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów” (program)

9. „Nowości w dotacjach  i refundacjach w 2022 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i pomocy de minimis. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy. Zawieranie umów, wnioski oraz poprawne rozliczanie otrzymanych środków, monitorowaniei rozliczanie udzielonej pomocy” (program)

10. „Jak pracować z klientem trudnym – obsługa klienta w tym osób niepełnosprawnych
i cudzoziemców. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta. Wypalenie zawodowe. Wykorzystanie doradztwa zawodowego w obsłudze klientów PUP,  wypalenie zawodowe” (program)


*************************************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE 2022

***

 

17 LUTY 2022 RZESZÓW HOTEL GREIN ul. Rejtana 1

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2022 roku - przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy zabezpieczeń  – kompleksowa dokumentacja”

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2021 - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) i współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji”

3. Nowe szkolenie  dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych  zadań urzędów pracy. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy”

 

21 LUTY 2022 POZNAŃ HOTEL LAVENDER ul. Leszczyńska 7-13
490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie  dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2022 roku - priorytety na 2022 r. Praktyczne i prawne aspekty związane z ubieganiem się i przyznawaniem środków na aktywizację pracodawcy i pracowników. Wnioski, umowy  z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring”

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ oraz z pracodawcami  współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Przegląd  instrumentów w 2022 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne”


Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów