Formularz Zgłoszenia

Start

KSIĄŻKA SZKOLEŃ

 

 


UWAGA  - NOWA OFERTA  SZKOLEŃ DLA URZĘDÓW PRACY W 2021 ROKU

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH NOWYCH SZKOLENIACH W 2021  ROKU PRZYGOTOWANYCH DLA PAŃSTWA W CZTERECH DOSTĘPNYCH FORMACH :


Na naszej stronie znajdziecie Państwo banery z NOWYMI  wykazami szkoleń:

1. SZKOLENIA E-LEARNINGOWE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH, INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY I INNYCH GRUP

2. SZKOLENIA WEBINAROWE DLA PRACOWNIKÓW URZEDÓW PRACY

3. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA URZĘDOW PRACY I CZŁONKOW POWIATOWYCH RAD (STACJONARNE I E-LEARNINGO-WEBINAROWE)

4. SZKOLENIA JEDNODNIOWE - OTWARTE


ZACHĘCAMY DO zapoznania się z naszą nową ofertą  SZKOLEŃ  WEBINAROWYCH I E-LEARNINOWYCH NA 2021 ROK  

UWAGA!  SZKOLENIA SĄ ZAWSZE REALIZOWANE I NIE SĄ ODWOŁYWANE

 

KONTAKT: biuro@i-consulting.com.pl, tel. (32) 771-61-13 lub 14,  kom. 506141045

 


 

 

 

 


SZKOLENIA WEBINAROWE

 

Szkolenie webinarowe nr 1 (program)

22 styczeń 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie nowych zadań urzędów pracy w 2021. Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe nr 2 (program)

28 styczeń 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe nr 3 (program)

11 luty 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2021 roku. Przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów. Zawieranie, rozwiazywanie i kontrola umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy ”

 

Szkolenie webinarowe nr 4 (program)

19 luty 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2021. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP. Tarcza antykryzysowa covid 19 w obsłudze klienta PUP”

 

Szkolenie webinarowe nr 5 (program)

25 luty 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 roku - priorytety na 2021 r. Praktyczne i prawne aspekty związane z ubieganiem się i przyznawaniem środków na aktywizację pracodawcy i pracowników. Wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring”

 

Szkolenie webinarowe nr 6 (program)

12 marzec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowości w obsłudze klienta w aspekcie pandemii i ustawy o promocji (…). Nowe formy i narzędzia wsparcia klientów urzędu pracy doradca klienta, doradca instytucjonalny - efektywność działań. Obsługa elektroniczna”

 

Szkolenie webinarowe nr 7 (program)

18 marzec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowości w zawieraniu, rozwiazywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegłąd instrumentów i usług rynku pracy w 2021 roku z pomocą de minimis”

 

Szkolenie webinarowe nr 8 (program)

26 marzec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2021 r. Nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

 

Szkolenie webinarowe nr 9 (program)

16 kwiecień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem , IPD jako skuteczna forma aktywizacji”

 

Szkolenie webinarowe nr 10 (program)

23 kwiecień 2021 godz. 9.00 - 490 zł

„Kontrola poprawności wydatkowania, procedura, monitorowanie i rozliczanie zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

 

1. „DOSKONALENIE KOMPETENCJI REALIZOWANYCH ZADAŃ DORADCY KLIENTA PRZEZ POŚREDNIKÓW PRACY I DORADCÓW ZAWODOWYCH W 2021 ROKU - FORMY ŚWIADCZENIA POMOCY PUP, IPD, ZADANIA URZĘDU W AKTYWIZACJI - AKTYWIZACJA I ROZWÓJ KLIENTÓW PUP. SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW" <PROGRAM>


2. „NOWE PODEJŚCIE DORADCY KLIENTA W 2021 DO AKTYWIZACJI KLIENTÓW URZĘDU PRACY MAJĄCYCH RÓŻNE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM URZĘDU. PRACA Z KLIENTEM , IPD JAKO SKUTECZNA FORMA AKTYWIZACJI METODY DORADCZE DOSTOSOWANE DO ZASOBÓW, KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KLIENTÓW URZĘDU PRACY” <PROGRAM>


3. „NOWOŚCI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I MIĘDZYSTANOWISKOWEJ W CAZ W 2021 ROKU - PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTA W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…) I PANDEMII. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PAKIET ANTYKRYZYSOWY” <PROGRAM>


4. „NOWE METODY UZYSKIWANIA EFEKTYWNEJ PRACY Z KLIENTEM W 2021 ROKU.
PRACA DORADCY KLIENTA RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. NOWE FORMY WSPARCIA
I AKTYWIZACJI, WSPÓŁPRACA W CAZ, TECHNIKI NEGOCJOWANIA Z PRACODAWCAMI” <PROGRAM>


5. „NOWY WIZERUNEK URZĘDU PRACY W 2021 ROKU, DOSTĘP DO NOWYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY W 2021. USŁUGI ELEKTRONICZNE W OBSŁUDZE PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH, DOKUMENTACJA, PROCEDURY. POZYSKIWANIE PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19” <PROGRAM>


6. „PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W 2021 – DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS, BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, PSU, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE ORAZ PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19. WARSZTAT SKUTECZNYCH METOD NAWIĄZYWANIA I UTRZYMANIA KONTAKTÓW Z PRACODAWCĄ, WSPÓŁPRACA W CAZ” <PROGRAM>


7. „INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W PRAKTYCE W 2021 – PLANOWANIE, REALIZACJA I DOKUMENTOWANIE ZADAŃ ZGODNIE Z USTAWA O PROMOCJI (…) . IDENTYFIKACJA, ANALIZA UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY W REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


8. „NOWOŚCI WE WSPÓŁPRACY MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, A DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO. POŚREDNICTWO I DORADZTWO W ASPEKCIE ZMIAN NA RYNKU PRACY WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI - NOWE FORMY WSPARCIA I AKTYWIZACJI, INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2021. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


9. „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ W 2021 NOWOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…), ZADANIA W CAZ. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. DORADCA KLIENTA, D O R ADCA INSTYTUCJONALNY EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ. PAKIET ANTY KRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


10. „JAK SKUTECZNIE ŚWIADCZYĆ POMOC KLIENTOM PUP W 2021. OBSŁUGA KLIENTA W PUP W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NOWE FORMY WSPARCIA ORAZ WYKORZYSTYSTANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W OBSŁUDZE KLIENTÓW PUP. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 W OBSŁUDZE KLIENTA PUP” <PROGRAM>


11. „NOWOŚCI W INSTRUMENTACH RYNKU PRACY W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W 2021 – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS, BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, PSU, PRACE INTERWENCYJNE. USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19” <PROGRAM>


12. „NOWOŚCI W POMOCY DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – NOWOŚCI W OBSŁUDZE PROWADZENIE DOKUMENTACJI, ZAWIERANIE UMÓW. USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19” <PROGRAM>


13. „NOWE ZADANIA URZĘDU PRACY W 2021 R. ODPOWIEDZIĄ NA ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ NA KRAJOWYM RYNKU PRACY ORAZ W UE. ROLA URZĘDNIKA PUP W PROMOCJI ZADAŃ PUP W 2021 ROKU - ROLA MARKETINGU, REKLAMY ORAZ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH, TARGI, SOCIAL MEDIA, GIEŁDY W ASPEKCIE PANDEMII” <PROGRAM>


14. „JAK PRACOWAĆ Z KLIENTEM TRUDNYM – OBSŁUGA KLIENTA W TYM OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH I CUDZOZIEMCÓW. PRACA DORADCY KLIENTA W RELACJI GOSZCZENIA, NARZEKANIA. RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. WYPALENIE ZAWODOWE” <PROGRAM>


15. „PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY DLA PRACODAWCÓW.

DORADZTWO INDYWIDUALNE. PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA. PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA. ASSESSMENT. NOWE TRENDY REKRUTACJI, NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLANIA PROFILU IDEALNEGO KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY” <PROGRAM>

 


 

**************************************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

12 LUTY 2021 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

490 zł - w godz. 9.00-16.00


1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych , specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2021 - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) i współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego,

a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„przegląd instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych.  Dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne.  Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej covid-19”

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2021 roku – nowości w priorytetach wydatkowania środków z KFS w 2021 roku, praktyczne i prawne aspekty związane z ubieganiem się

i przyznawaniem środków na aktywizację pracodawcy i pracowników”

 

 

19 LUTY 2021 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA”

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP.  Tarcza antykryzysowa covid-19 w obsłudze klienta PUP”

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowyc, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy covid-19. Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków – nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających  z usług i instrumentów rynku pracy”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Praca cudzoziemców w Polsce – co trzeba wiedzieć? Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca w 2021. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom”

 

 

22 LUTY 2021 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej covid-19 – umowy, rozliczenia, monitoring. Przegląd instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych. Dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne ”

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem - jak skutecznie świadczyć  pomocy klientom PUP. Praca doradcy klienta relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta. Nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, techniki negocjowania z pracodawcami”

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy  w 2021 roku – nowości w priorytetach wydatkowania środków z KFS w 2021 roku, praktyczne i prawne aspekty związane z ubieganiem się i przyznawaniem środków na aktywizację pracodawcy i pracowników”

 

 

25 LUTY 2021 KATOWICE HOTEL „CENTRUM KONFERENCYJNE”

490 zł - w godz. 9.00-16.00

 

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą, współpraca w CAZ. Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz pakiet antykryzysowy covid-19”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem , IPD jako skuteczna forma aktywizacji”

 

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów  realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2021 r. Nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów