Formularz Zgłoszenia

Start

 

 


 

 

 

 

 

 

 


***

 

NOWA OFERTA  SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH ORAZ WEBINAROWYCH:

 

A. OFERTA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW

 

(Możliwe są dwie formy uczestnictwa – w załącznikach program i formularz zgłoszenia,  szkolenie kończy się testem sprawdzającym oraz zaświadczenie)

 

 

Temat 1: „WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ W 2020 ROKU - PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTA W ASPEKCIE ZMIAN USTAWY O PROMOCJI (…) I PANDEMII. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Program 1 Formularz 

Temat 2: „DOSKONALENIA KOMPETENCJI REALIZOWANYCH ZADAŃ DORADCY KLIENTA PRZEZ POŚREDNIKÓW PRACY I DORADCÓW ZAWODOWYCH FORMY ŚWIADCZENIA POMOCY PUP, IPD, ZADANIA URZĘDU W AKTYWIZACJI - AKTYWIZACJA I ROZWÓJ KLIENTÓW PUP. SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW"

Program 2 Formularz

 


 

Temat 3: „USŁUGI ELEKTRONICZNE W OBSŁUDZE PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH - BEZPIECZNY I SZYBKI DOSTĘP DO NOWYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY. POZYSKIWANIE PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY - NOWY WIZERUNEK URZĘDU PRACY. NOWE ZADANIA URZĘDÓW PRACY - TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19”

Program 3 Formularz

 Temat 4: „INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W PRAKTYCE - PLANOWANIE, REALIZACJA I  DOKUMENTOWANIE ZADAŃ ZGODNIE Z USTAWA O PROMOCJI (…). IDENTYFIKACJA, ANALIZA UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY W REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. OBSŁUGA KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19”

Program 4 Formularz 

Temat 5: „NOWE PODEJŚCIE DORADCY KLIENTA DO AKTYWIZACJI KLIENTÓW URZĘDU PRACY  MAJĄCYCH RÓŻNE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM URZĘDU. METODY DORADCZE DOSTOSOWANE DO ZASOBÓW, KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KLIENTÓW URZĘDU PRACY. PRACA Z KLIENTEM, IPD JAKO SKUTECZNA FORMA AKTYWIZACJI”

Program 5 Formularz

 


 

Temat 6: „METODY UZYSKIWANIA EFEKTYWNEJ PRACY Z KLIENTEM - JAK SKUTECZNIE ŚWIADCZYĆ POMOCY KLIENTOM PUP. PRACA DORADCY KLIENTA RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. NOWE FORMY WSPARCIA I AKTYWIZACJI, WSPÓŁPRACA W CAZ, TECHNIKI NEGOCJOWANIA Z PRACODAWCAMI”

Program 6 Formularz

 


 

Temat 7: „WSPÓŁPRACA MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, A DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI - NOWE FORMY WSPARCIA I AKTYWIZACJI, INSTRUMENTY RYNKU PRACY. POŚREDNICTWO I DORADZTWO W ASPEKCIE ZMIAN NA RYNKU PRACY. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19”

Program 7 Formularz

 


 

Temat 8: „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ - NOWOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…), ZADANIA W CAZ. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. DORADCA KLIENTA, DORADCA INSTYTUCJONALNY - EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19 ”

Program 8 Formularz

 


 

Temat 9: „JAK SKUTECZNIE ŚWIADCZYĆ POMOC KLIENTOM PUP, OBSŁUGA KLIENTA W PUP W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NOWE ZADANIA URZĘDU PRACY. NOWE FORMY WSPARCIA ORAZ WYKORZYSTANIE DORADZTWA W OBSŁUDZE KLIENTÓW PUP. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 W OBSŁUDZE KLIENTA PUP”

Program 9 Formularz

 


 

Temat 10: „WARSZTAT SKUTECZNYCH METOD NAWIĄZYWANIA I UTRZYMANIA KONTAKTÓW Z PRACODAWCĄ, WSPÓŁPRACA W CAZ. PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH - DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS, BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, PSU, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE ORAZ PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19”

Program 10 Formularz

 


 

***


B) OFERTA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWO - WEBINAROWYCH ZAMKNIĘTYCH DLA URZĘDÓW PRACY (minimum 8 osób – koszt szkolenia ustalany indywidualnie - w zależności o ilości osób). SZKOLENIE ZAWIERA PREZENTACJĘ ON - LINE, WEBINAR, KONSULTACJE SZKOLENIOWCA ORAZ DODATKOWE MATERIAŁY ON LINE, TEST SPRAWDZAJĄCY, ZAŚWIADCZENIE


<<Wykaz szkoleń>>

 

***

 

C) OFERTA SZKOLEŃ WEBINAROWYCH DLA URZĘDÓW PRACY

 

 

SZKOLENIE WEBINAROWE  NR 1: 17 LISTOPAD 2020 R. godz. 9.00  koszt szkolenia 490 zł.

„NOWOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTA W ASPEKCIE PANDEMII I USTAWY O PROMOCJI (…).  NOWE FORMY I NARZĘDZIA WSPARCIA W KLIENTÓW URZĘDU PRACY W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DORADCA KLIENTA, DORADCA INSTYTUCJONALNY - EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ”

(zgłoszenia do 10 listopada 2020)

Program 1 Formularz

 


 

SZKOLENIE WEBINAROWE  NR 2: 27 LISTOPAD 2020 - godz. 9.00 koszt szkolenia 490 zł.

„MONITOROWANIE I ROZLICZANIE, KONTROLA POPRAWNOŚCI WYDATKOWANIA, PROCEDURA ZWROTU NIENALEŻNIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW - USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY PRACY W RAMACH TARCZY COVID-19. NOWOŚCI W POMOCY DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY”

(zgłoszenia do 20 listopada 2020)

Program 2 Formularz

 SZKOLENIE WEBINAROWE NR 3: 03 GRUDZIEŃ 2020 - godz. 9.00 koszt szkolenia 490 zł.

„POZYSKIWANIE PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY - NOWY WIZERUNEK URZĘDU PRACY W ASPEKCIE NOWYCH  ZADAŃ URZĘDÓW PRACY. OBSŁUGA KLIENTA W PUP, USŁUGI ELEKTRONICZNE W OBSŁUDZE PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH - BEZPIECZNY I SZYBKI DOSTĘP DO NOWYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY”

(zgłoszenia do 26 listopada 2020)

Program 3 Formularz

 SZKOLENIE WEBINAROWE  NR 4: 10 GRUDZIEŃ 2020 - godz. 9.00 koszt szkolenia 490 zł.

„WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INNYMI STANOWISKAMI.  NOWE FORMY WSPARCIA ORAZ WYKORZYSTANIE DORADZTWA W OBSŁUDZE KLIENTÓW PUP. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 W OBSŁUDZE KLIENTA PUP”

(zgłoszenia do 03 grudnia 2020)

Program 4 Formularz


 

**************************************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

22 PAŹDZIERNIK 2020 POZNAŃ HOTEL "LAVENDER"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy, doradców klienta, specjalistów  ds. programów:
Usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej covid-19 -
Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów" - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego  oraz  instrumentów:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu marki i wizerunku -  planowania ścieżki kariery zawodowej. Aktywizacja i planowanie rozwoju zawodowego dla klientów. Nowa rzeczywistość a działania doradcy klienta w aspekcie pandemii” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Jak skutecznie świadczyć pomocy klientom PUP, obsługa klienta w PUP w tym osoby niepełnosprawnej, nowe zadania urzędu pracy. Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP” - NOWOŚĆ -

 

 

23 PAŹDZIERNIK 2020 WARSZAWA HOTEL "COLIBRA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami -  nowe formy wsparcia i aktywizacji, instrumenty rynku pracy. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy po pandemii” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, zmiany  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS - nowe wyłączenia z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, nowe zasady szacowania wartości zamówień i podpisywania umów z wykonawcami” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy, doradców klienta, specjalistów  ds. programów:
Usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej covid-19 -
Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów. - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

4. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Kompleksowa obsługa trudnego klienta, w tym osoby niepełnosprawnej w CAZ.  Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Doskonalenie kompetencji i komunikacji w urzędach pracy”

 

 

26 PAŹDZIERNIK 2020 ŁÓDŹ HOTEL "BOUTIQUE"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników powiatowych urzedów pracy:

„Zastosowanie KPA w pracy urzędnika PUP oraz usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - tarcza antykryzysowa Covid-19” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych - dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne. Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

27 PAŹDZIERNIK 2020 WROCŁAW HOTEL "BOUTIQUE"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowe wsparcie i usługi dla przedsiębiorców w celu złagodzenia skutków epidemii wywołanej Covid-19 udzielane przez powiatowe urzędy pracy. Zasady wnioskowania, zawierania umów oraz rozliczania dofinansowań. Poprawne udzielenie pomocy publicznej na ten cel. Inne instrumenty i usługi rynku pracy ”

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników powiatowych urzędów pracy:

„Zastosowanie KPA w pracy urzędnika PUP oraz usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych - bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - tarcza antykryzysowa Covid-19”

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Indywidualny plan działania  w praktyce - planowanie, realizacja i dokumentowanie zadań zgodnie z ustawą o promocji (…). Identyfikacja, analiza umiejętności i kompetencji społecznych klientów urzędów  pracy w  realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsługa klienta w tym osoby niepełnosprawnej”

 

 

28 PAŹDZIERNIK 2020 RZESZÓW HOTEL "GREIN"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia(…) dotyczących RODO” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:

„Nowe zadania skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w  2020 r. z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Efektywna realizacja form dofinansowań i refundacji”

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Indywidualny plan działania w praktyce - planowanie, realizacja i  dokumentowanie zadań zgodnie z ustawa o promocji (…). Identyfikacja, analiza umiejętności i kompetencji społecznych klientów urzędów pracy w realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsługa klienta w tym osoby niepełnosprawnej” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

19 LISTOPAD 2020 RZESZÓW HOTEL "GREIN"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu marki i wizerunku - planowania ścieżki kariery zawodowej. Aktywizacja i planowanie rozwoju zawodowego dla klientów. Nowa rzeczywistość a działania doradcy klienta w aspekcie pandemii” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz  specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r. - nowe priorytety, nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, podstawowe elementy umowy, kontrola wydatkowania środków KFS” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Przegląd instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych - dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne. Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

 

20 LISTOPAD 2020 POZNAŃ HOTEL "LAVENDER"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów - profesjonalne świadczenie    pomocy klientom PUP - nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta w aspekcie tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r. - nowe priorytety, nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, podstawowe elementy umowy, kontrola wydatkowania środków KFS” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla usług i instrumentów rynku pracy:

„Nowe zadania skutecznej  aktywizacji osób bezrobotnych z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych , dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Efektywna realizacja form dofinansowań i refundacji. Formy wsparcia w ramach Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

 

25 LISTOPAD 2020 TORUŃ HOTEL "POLONIA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 550 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemców. Procedura rejestracji oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową. Nowe zadania urzędu pracy w aspekcie pandemii  odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy oraz w UE”

 

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przez PUP w ramach nowych form aktywizacji. Sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, staże, PSU, oraz realizacja bonów i innych dofinansowań. Instrumenty w ramach Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

 

4 GRUDZIEN 2020 WARSZAWA HOTEL "COLIBRA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Przegląd instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych - dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne.  Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów:

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2021 roku - wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń.  Szkolenia dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradcaów zaw. specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu marki i wizerunku w 2021 roku. Doskonalenie form pracy doradcy instytucjonalnego i indywidualnego. Współpraca z pracodawcami oraz międzystanowiskowa w CAZ - procedury obsługi klienta po pandemii” - NOWOŚĆ -

 

4. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Nowości w obsłudze pracodawców i bezrobotnych usługi elektroniczne - bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Nowe zadania urzędu pracy odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy” - NOWOŚĆ -

 

 

7 GRUDZIEŃ 2020 ŁÓDŹ HOTEL "BOUTIQUE"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy z urzędem pracy - promocja usług i instrumentów rynku pracy. Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania - budowanie marki urzędu” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w Polskiej Ramie Kwalifikacji Zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zaw. specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji, instrumenty rynku pracy. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy po pandemii. Tarcza Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

 

11 GRUDZIEŃ 2020 RZESZÓW HOTEL "GREIN"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, posredników pracy, doradców zaw. oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Dobór osób bezrobotnych do ofert pracy, nowe formy wsparcia w aspekcie tarczy Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla ksiegowych oraz specjalistów ds.projektów:

„Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia w 2021 roku.  Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżnia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe zadania urzędów pracy po pandemii” - NOWOŚĆ -

 

 

14 GRUDZIEŃ 2020 POZNAŃ HOTEL "LAVENDER"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników powiatowego urzędu pracy - wszystkie działy:

„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Przegląd instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych - dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne. Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:

„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji, instrumenty rynku pracy. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy po pandemii” - NOWOŚĆ -

 

 

15 GRUDZIEŃ 2020 KATOWICE Centrum Konferencyjne, ul Jordana 18

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowości w polskiej ramie kwalifikacji zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu markii wizerunku - planowania ścieżki kariery zawodowej. Aktywizacja i planowanie rozwoju zawodowego dla klientów. Nowa rzeczywistość a działania doradcy klienta w aspekcie pandemii”  - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy z urzędem pracy - promocja usług i instrumentów rynku pracy. Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania-budowanie marki urzędu” - NOWOŚĆ -

 


SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

26 -27 PAŹDZIERNIK 2020 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia  (…) dotyczących RODO” - NOWOŚĆ -

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…). Tarcza antykryzysowa Covid-19 w obsłudze klienta PUP. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami” - NOWOŚĆ -

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe wsparcie i usługi dla przedsiębiorców w celu złagodzenia skutków epidemii wywołanej Covid-19 udzielane przez powiatowe urzędy pracy. Zasady wnioskowania, zawierania umów oraz rozliczania dofinansowań. Poprawne udzielenie pomocy publicznej na ten cel. Inne instrumenty i usługi rynku pracy” - NOWOŚĆ -

4. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników urzędu pracy:
„Szkolenia dla osób bezrobotnych oraz KFS. Zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w praktyce - dokumentacja, procedury z pomocą de minimis”

5. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Nowości w obsłudze pracodawcówi bezrobotnych - usługi elektroniczne - bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Nowe zadania urzędu pracy   odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy” - NOWOŚĆ -

 

 

23 -24 LISTOPAD 2020 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r.  – nowe priorytety, nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, podstawowe elementy umowy, kontrola wydatkowania środków KFS” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Indywidualny plan działania  w praktyce - planowanie, realizacja i  dokumentowanie zadań zgodnie z ustawą o promocji (…). Identyfikacja, analiza umiejętności i kompetencji społecznych klientów urzędów pracy w realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsługa klienta w tym osoby niepełnosprawnej” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS - nowe wyłączenia z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, nowe zasady szacowania wartości zamówień i podpisywania umów z wykonawcami”

 

4. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2021 roku - nowe przepisy wykonawcze - przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy zabezpieczeń - kompleksowa  dokumentacja” - NOWOŚĆ -

 

 

26 -27 LISTOPAD 2020 KRAKÓW HOTEL „CITY SM"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji, instrumenty rynku pracy. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy po pandemii. Tarcza Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz  ustawie o promocji zatrudnienia(…) dotyczących RODO” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Przegląd instrumentów w 2021 roku - przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych - dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne. Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

4. Nowe szkolenie dla pracowników pup urzędów pracy - wszystkie działy:

„Obsługa  klienta w urzędzie pracy, w tym osoby niepełnosprawnej, cudzoziemca przez pracownika PUP w aspekcie zmian na rynku pracy. Współpraca międzystanowiskowa,  komunikacja, coaching, katalog form pomocy, rola urzędnika  w promocji zadań PUP. Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych” - NOWOŚĆ -

 

 

14 - 15 GRUDZIEŃ 2020 KRAKÓW HOTEL „CITY SM"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania w aspekcie zmian po pandemii - budowanie marki urzędu. Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy

z urzędem pracy - promocja usługi instrumentów rynku pracy” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP w 2021 roku - nowe  formy wsparcia i aktywizacji pracowników i pracodawców, współpraca w CAZ, pakiet covid. Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, doradców klienta oraz specjalistów ds. programów” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz  specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r. - nowe priorytety, nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, podstawowe elementy umowy, kontrola wydatkowania środków KFS” - NOWOŚĆ -

 

4. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2021 roku - nowe przepisy wykonawcze - przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy  zabezpieczeń  – kompleksowa dokumentacja”

 

5. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów, tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym od a do z  – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ - zmiany w kpa oraz ustawie o promocji zatrudnienia (…) i RODO”

 

6. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu wsparcia pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19 i innych instrumentów rynku pracy. Uproszczone zasady obiegu dokumentów w urzędach pracy, obsługa eletroniczna” - NOWOŚĆ -

 

2) 14-45 marzec 222016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 4016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów