Formularz Zgłoszenia

O nas

O NAS

Firma I-CONSULTING Izabela Moczko powstała w 2003 roku, by wspierać i aktywizować działania instytucji, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych funduszy przedakcesyjnych, strukturalnych i programów unijnych. W związku z rozwojem firmy w 2006 r. powołaliśmy spółkę I-CONSULTING Izabela Moczko, Iwona Moczko Sp. j., która uzyskała wpis do KRS nr 0000249122. Od 2008 r. nazwa spółki brzmi I-CONSULTING Izabela Moczko, Iwona Moczko-Danielczok Sp. j - zmiana nazwiska wspólnika.

Od 2006 r. firma posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na bieżąco aktualizowany.

 

 

Podstawową działalnością firmy są usługi szkoleniowe i doradcze. Jesteśmy również partnerami w projektach unijnych. O wysokiej jakości naszych usług decydują:

- praktyczne doświadczenia i wiedza trenerów/ wykładowców współpracujemy tylko z najlepszymi w Polsce
- poziom przygotowania programów i materiałów szkoleniowych
- profesjonalne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacji dorosłych
- dobra organizacja, miła i fachowa opieka organizatorów

Misją firmy jest oferowanie najwyższej jakości usług szkoleniowych i doradczych na rynku oraz dopasowanie ich do potrzeb klientów.

W organizowanych przez naszą firmę szkoleniach i seminariach wzięło udział już ponad 65000 osób (stan na maj 2019) reprezentujących m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie, Instytucje Samorządu Terytorialnego (Urzędy Miast, Gmin, Starostwa Powiatowe), placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz sektor MŚP.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zapoznania z ofertą Firmy