Formularz Zgłoszenia

Oferta szkoleń dla członków wojewódzkich i powiatowych Rad Rynku Pracy

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie realizacji nowych szkoleń zamkniętych dla członków Rad Rynku Pracy w wersji tradycyjnej oraz w wersji e-learningowo-webinarowej. Tematykę szkolenia dobieracie Państwo korzystając z naszej nowej propozycji tematów lub może być to Państwa indywidualna propozycja.

Kiedy warto zorganizować szkolenie zamknięte?

♦   Do przeszkolenia grupa co najmniej 8 pracowników

♦   Zależy Państwu na tym, aby szkolenie odbyło się w wyznaczonym terminie i miejscu

♦   Oczekujecie Państwo, że szkolenie uwzględni indywidualne potrzeby Państwa Pracowników

♦   Wymagacie Państwo, by szkolenie przybliżyło Pracowników do poziomu kompetencji
i umiejętności, jakich od Nich oczekujecie

♦   Chcecie skorzystać Państwo ze sprawdzonych i efektywnych programów szkoleniowych.

 

Ponadto podjęliśmy decyzję o nowej formie  szkoleń e-learningowych  i webinarowych zamkniętych dla członków Rad Rynku Pracy.

(udział min. 8 osób w urzędzie – cena za osobę  ustalana indywidualnie w zależności od  ilości osób)

 

Szkolenie zawiera:

♦   prezentacje on-line, webinar

♦    konsultacje szkoleniowca

♦    dodatkowe materiały on-line

♦    test sprawdzający

♦    zaświadczenie

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obydwu formach szkoleń.

 

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM:
biuro@i-consulting.com.pl,
tel. (32) 7716113 do 14 fax. wew. 13 lub 506-141-045

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I ZAPOZNANIA SIĘ

Z NOWĄ  TEMATYKĄ SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

 

WYKAZ - NOWE SZKOLENIA DLA WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH RAD RYNKU PRACY:

  1. Szkolenie podstawowe dla Powiatowych Rad Rynku Pracy (dla nowych członków rad) z uwzględnieniem nowych przepisów.
    1. Szkolenie podstawowe dla Wojewódzkich Rad Rynku Pracy (dla nowych członków rad) z uwzględnieniem nowych przepisów.
  1. Rynek pracy w aspekcie nowych przepisów.
  2. Zmiany w ustawie o promocji (…) a działania Powiatowych Rad Rynku Prac.
  3. Zmiany w ustawie o promocji (…) a działania Wojewódzkich Rad Rynku Pracy.
  4. Współpraca międzystanowiskowa w  CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji. Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej.
  5. Nowe zadania urzędu - zatrudnienie wspomagane  dla niepełnosprawnych, współpraca oraz  pomoc pracodawcy przy zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych. Instrumenty wspomagające niepełnosprawnych.
  6. Nowe zadania urzędów pracy w aktywizacji bezrobotnych w pandemii, obsługa eletroniczna, doręczenia elektroniczne, KPA.
  7. Zastosowanie nowych przepisów prawnych w działaniu Powiatowych Rad Rynku Pracy.

10.  Ochrona Danych Osobowych od A do Z.

11.  Obsługa cudzoziemców od A do Z.

12.  Nowe działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja. Praca cudzoziemców
w Polsce. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom.

13.  Zastosowanie nowych przepisów prawnych w działaniu Wojewódzkich Rad Rynku Pracy.

14.  Współpraca samorządu z Powiatowym Urzędem Pracy.

15.  Kodeks Postępowania Administracyjnego w  praktyce PUP

16.  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy.

17.  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a działania Wojewódzkich Rad Rynku Pracy.

18.  Prawne aspekty działania Powiatowych Rad Rynku Pracy na lokalnym rynku pracy - nowe przepisy.

19.  Prawne aspekty działania Wojewódzkich Rad Rynku Pracy na lokalnym rynku pracy - nowe przepisy

20.  Rola Powiatowej Rady Rynku Pracy – organ opiniodawczo-doradczy dla lokalnego rynku pracy.

21.  Lokalne partnerstwa, CSR i tworzenie paktów na rzecz zatrudnienia.

22.  Powiatowa Rada Rynku Pracy a nowe możliwości aktywizacji lokalnego rynku pracy.

23.  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy.

24.  Fundusz Pracy – gospodarowanie, zarządzanie a rola PRRP.

25.  Umarzanie, odraczanie terminów, rozkładanie środków Funduszu Pracy.

26.   Odpowiedzialność Powiatowej Rady Rynku Pracy w aspekcie ustawy o finansach publicznych.

27.  CAZ-y a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy.

28.  Nowe formy aktywizacji bezrobotnych w Urzędach Pracy a działania PRRP.

29.  Strategie rozwoju lokalnego rynku pracy a działania PRRP.

30.  Nowe możliwości pozyskiwania środków na aktywizację lokalnego rynku pracy.

31.  Analiza i diagnoza lokalnego rynku pracy.

32.  Ekonomia społeczna, współpraca z sektorem NGO a rola PRRP.

33.  Prawny przewodnik dla Powiatowych Rad Rynku Pracy.

34.  Powiatowa Rada Rynku Pracy a rozwiązywanie lokalnych problemów rynku pracy.

35.  Ekonomia społeczna, strategie rozwoju lokalnego rynku pracy.

36.  Zamówienia publiczne.

37.  Pomoc de minimis w praktyce.

38.  Współpraca Powiatowych Rad Rynku Pracy z III sektorem, pracodawcami.

39.  Polityka zatrudnienia na europejskim, krajowym oraz lokalnym rynku pracy.

40.  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

41.  Trendy lokalnych rynków pracy – nowe perspektywy.

42.  Współpraca Urzędów Pracy z Powiatowymi Radami Rynku Pracy.

43.  Powiatowa Rada Rynku Pracy a Wojewódzka Rada Rynku Pracy.

44.  Zarządzenie i delegowanie w Powiatowej Radzie Rynku Pracy. Reklama i marketing Powiatowych Rad Rynku Pracy.