Formularz Zgłoszenia

Oferta szkoleń dla członków wojewódzkich i powiatowych Rad Rynku Pracy

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie realizacji nowych szkoleń zamkniętych dla członków Rad Rynku Pracy w wersji tradycyjnej oraz w wersji e-learningowo-webinarowej. Tematykę szkolenia dobieracie Państwo korzystając z naszej nowej propozycji tematów lub może być to Państwa indywidualna propozycja.

Kiedy warto zorganizować szkolenie zamknięte?

♦   Do przeszkolenia grupa co najmniej 8 pracowników

♦   Zależy Państwu na tym, aby szkolenie odbyło się w wyznaczonym terminie i miejscu

♦   Oczekujecie Państwo, że szkolenie uwzględni indywidualne potrzeby Państwa Pracowników

♦   Wymagacie Państwo, by szkolenie przybliżyło Pracowników do poziomu kompetencji
i umiejętności, jakich od Nich oczekujecie

♦   Chcecie skorzystać Państwo ze sprawdzonych i efektywnych programów szkoleniowych.

 

Ponadto podjęliśmy decyzję o nowej formie  szkoleń e-learningowych  i webinarowych zamkniętych dla członków Rad Rynku Pracy.

(udział min. 8 osób w urzędzie – cena za osobę  ustalana indywidualnie w zależności od  ilości osób)

 

Szkolenie zawiera:

♦   prezentacje on-line, webinar

♦    konsultacje szkoleniowca

♦    dodatkowe materiały on-line

♦    test sprawdzający

♦    zaświadczenie

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obydwu formach szkoleń.

 

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM:
biuro@i-consulting.com.pl,
tel. (32) 7716113 do 14 fax. wew. 13 lub 506-141-045

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I ZAPOZNANIA SIĘ

Z NOWĄ  TEMATYKĄ SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

 

WYKAZ - NOWE SZKOLENIA DLA WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH RAD RYNKU PRACY:

1. Szkolenie podstawowe dla Powiatowych Rad Rynku Pracy (dla nowych członków rad) z uwzględnieniem nowych przepisów.
2. Szkolenie podstawowe dla Wojewódzkich Rad Rynku Pracy (dla nowych członków rad)
z uwzględnieniem nowych przepisów.
3. Rynek pracy w aspekcie nowych przepisów.
4. Zmiany w ustawie o promocji (…) a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy
5. Zmiany w ustawie o promocji (…) a działania Wojewódzkich Rad Rynku Pracy
6. Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji. Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej.
7. Nowe zadania urzędu - zatrudnienie wspomagane  dla niepełnosprawnych, współpraca oraz  pomoc pracodawcy przy zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych. Instrumenty wspomagające niepełnosprawnych.
8. Covid-19 a działania urzędów pracy w obliczu pandemii
9. Nowe zadania urzędów pracy w aktywizacji bezrobotnych w pandemii
10. Zastosowanie nowych przepisów prawnych w działaniu Powiatowych Rad Rynku Pracy.
11. RODO w specyfice urzędów pracy .
12. Ochrona danych osobowych od a do z.
13. Obsługa cudzoziemców od a do z.  
14. Nowe działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja. Praca cudzoziemców w Polsce. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom.
15. Zastosowanie nowych przepisów prawnych w działaniu Wojewódzkich Rad Rynku Pracy.
16. Współpraca samorządu z Powiatowym Urzędem Pracy.
17. Kodeks Postępowania Administracyjnego w  praktyce PUP
18. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy.
19. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a działania Wojewódzkich Rad Rynku Pracy.
20. Prawne aspekty działania Powiatowych Rad Rynku Pracy na lokalnym rynku pracy - nowe przepisy.
21. Prawne aspekty działania Wojewódzkich Rad Rynku Pracy na lokalnym rynku pracy - nowe przepisy
22. Rola Powiatowej Rady Rynku Pracy – organ opiniodawczo-doradczy dla lokalnego rynku pracy.
23. Lokalne partnerstwa, CSR i tworzenie paktów na rzecz zatrudnienia.
24. Powiatowa Rada Rynku Pracy a nowe możliwości aktywizacji lokalnego rynku pracy.
25. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy.
26. Fundusz Pracy – gospodarowanie, zarządzanie a rola PRRP.
27. Umarzanie, odraczanie terminów, rozkładanie środków Funduszu Pracy.
28. Odpowiedzialność Powiatowej Rady Rynku Pracy w aspekcie ustawy o finansach publicznych.
29. CAZ-y a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy.
30. Nowe formy aktywizacji bezrobotnych w Urzędach Pracy a działania PRRP.
31. Strategie rozwoju lokalnego rynku pracy a działania PRRP.
32. Nowe możliwości pozyskiwania środków na aktywizację lokalnego rynku pracy.
33. Analiza i diagnoza lokalnego rynku pracy.
34. Ekonomia społeczna, współpraca z sektorem NGO a rola PRRP.
35. Prawny przewodnik dla Powiatowych Rad Rynku Pracy.
36. Powiatowa Rada Rynku Pracy a rozwiązywanie lokalnych problemów rynku pracy.
37. Ekonomia społeczna, strategie rozwoju lokalnego rynku pracy.
38. Obserwatorium rynku pracy, tendencje, prognozy.  
39. Zamówienia publiczne.
40. Pomoc de minimis w praktyce.
41. Współpraca Powiatowych Rad Rynku Pracy z III sektorem, pracodawcami.
42. Polityka zatrudnienia na europejskim, krajowym oraz lokalnym rynku pracy.
43. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
44. Trendy lokalnych rynków pracy – nowe perspektywy.
45. Współpraca Urzędów Pracy z Powiatowymi Radami Rynku Pracy.
46. Powiatowa Rada Rynku Pracy a Wojewódzka Rada Rynku Pracy.
47. Aktywizacja osób niepełnosprawnych, nowe narzędzia aktywizacji.
48. Pozyskiwanie funduszy unijnych w aspekcie polityki rynku pracy .
49. Zarządzenie i delegowanie w Powiatowej Radzie Rynku Pracy. Reklama i marketing Powiatowych  Rad Rynku Pracy.