Formularz Zgłoszenia

OFERTA SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH RAD RYNKU PRACY

Pragniemy przedstawić Państwu propozycje tematów szkoleń zamkniętych dla członków Wojewódzkich i Powiatowych Rad Rynku Pracy. Szkolenia zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Oprócz kwestii programowej, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, miejsce i czas realizacji. Przygotowanie oferty i kalkulacja kosztu odbywa się każdorazowo indywidualnie. Na Państwa życzenie istnieje możliwość łączenia 2 i więcej Wojewódzkich i Powiatowych Rad Rynku Pracy podczas jednego szkolenia.

Kiedy warto zorganizować szkolenie zamknięte?

♦   Do przeszkolenia grupa co najmniej 5 pracowników

♦   Zależy Państwu na tym, aby szkolenie odbyło się w wyznaczonym terminie i miejscu

♦   Oczekujecie Państwo, że szkolenie uwzględni indywidualne potrzeby Państwa Pracowników

♦   Wymagacie Państwo, by szkolenie przybliżyło Pracowników do poziomu kompetencji i umiejętności, jakich od Nich oczekujecie

♦   Chcecie skorzystać Państwo ze sprawdzonych i efektywnych programów szkoleniowych.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM: biuro@i-consulting.com.pl, tel. (32) 7716113 do 14 fax. wew. 13

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA Z TEMATYKĄ SZKOLEŃ.

 

 

WYKAZ - NOWE SZKOLENIA DLA WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH RAD RYNKU PRACY 2020:

1. Szkolenie podstawowe dla Powiatowych Rad Rynku Pracy (dla nowych członków rad) z uwzględnieniem nowych przepisów.

2. Szkolenie podstawowe dla Wojewódzkich Rad Rynku Pracy (dla nowych członków rad)

z uwzględnieniem nowych przepisów.

3. Rynek pracy w 2020 roku w aspekcie nowych przepisów.

4. Zmiany w ustawie o promocji (…) a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy

5. Zmiany w ustawie o promocji (…) a działania Wojewódzkich Rad Rynku Pracy

6. Współpraca międzystanowiskowa w  CAZ w 2020  - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji. Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej.

7. Nowe zadania urzędu od 2020 roku - zatrudnienie wspomagane  dla niepełnosprawnych, współpraca oraz  pomoc pracodawcy przy zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych. Instrumenty wspomagające niepełnosprawnych.

8. Zastosowanie nowych przepisów prawnych w działaniu Powiatowych Rad Rynku Pracy.

9. RODO w specyfice urzędów pracy .

10.  Ochrona danych osobowych od a do z.

11.  Obsługa cudzoziemców od a do z.

12.  Nowe działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja. Praca cudzoziemców w Polsce. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom w 2020 roku

13.  Zastosowanie nowych przepisów prawnych w działaniu Wojewódzkich Rad Rynku Pracy.

14.  Współpraca samorządu z Powiatowym Urzędem Pracy.

15.  Kodeks Postępowania Administracyjnego w  praktyce PUP

16.  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy.

17.  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a działania Wojewódzkich Rad Rynku Pracy.

18.  Prawne aspekty działania Powiatowych Rad Rynku Pracy na lokalnym rynku pracy - nowe przepisy.

19.  Prawne aspekty działania Wojewódzkich Rad Rynku Pracy na lokalnym rynku pracy - nowe przepisy

20.  Rola Powiatowej Rady Rynku Pracy – organ opiniodawczo-doradczy dla lokalnego rynku pracy.

21.  Lokalne partnerstwa, CSR i tworzenie paktów na rzecz zatrudnienia.

22.  Powiatowa Rada Rynku Pracy a nowe możliwości aktywizacji lokalnego rynku pracy.

23.  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy.

24.  Fundusz Pracy – gospodarowanie, zarządzanie a rola PRRP.

25.  KFS – nowe zadania i rola w 2020 roku.

26.  Umarzanie, odraczanie terminów, rozkładanie środków Funduszu Pracy.

27.   Odpowiedzialność Powiatowej Rady Rynku Pracy w aspekcie ustawy o finansach publicznych.

28.  CAZ-y a działania Powiatowych Rad Rynku Pracy.

29.  Nowe formy aktywizacji bezrobotnych w Urzędach Pracy a działania PRRP.

30.  Strategie rozwoju lokalnego rynku pracy a działania PRRP.

31.  Nowe możliwości pozyskiwania środków na aktywizację lokalnego rynku pracy.

32.  Analiza i diagnoza lokalnego rynku pracy.

33.  Ekonomia społeczna, współpraca z sektorem NGO a rola PRRP.

34.  Prawny przewodnik dla Powiatowych Rad Rynku Pracy.

35.  Powiatowa Rada Rynku Pracy a rozwiązywanie lokalnych problemów rynku pracy.

36.  Ekonomia społeczna, strategie rozwoju lokalnego rynku pracy.

37.  Obserwatorium rynku pracy, tendencje, prognozy.

38.  Zamówienia publiczne.

39.  Pomoc de minimis w praktyce.

40.  Współpraca Powiatowych Rad Rynku Pracy z III sektorem, pracodawcami.

41.  Polityka zatrudnienia na europejskim, krajowym oraz lokalnym rynku pracy.

42.  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

43.  Trendy lokalnych rynków pracy – nowe perspektywy.

44.  Współpraca Urzędów Pracy z Powiatowymi Radami Rynku Pracy.

45.  Powiatowa Rada Rynku Pracy a Wojewódzka Rada Rynku Pracy.

46.  Aktywizacja osób niepełnosprawnych, nowe narzędzia aktywizacji w 2020 roku.

47.  Pozyskiwanie funduszy unijnych w aspekcie polityki rynku pracy .

48.  Zarządzenie i delegowanie w Powiatowej Radzie Rynku Pracy. Reklama i marketing Powiatowych Rad Rynku Pracy.