Formularz Zgłoszenia

Wykaz szkoleń

Wykaz szkoleń

1. „Współpraca miedzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Posrednictwo i poradnictwo dla pracodawcow, nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie - NOWOŚĆ -


2. „Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji. Posrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy. Jak skutecznie świadczyc pomocy klientom PUP” - NOWOŚĆ -


3. „Doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych . Nowe formy świadczenia pomocy pup  - aktywizacja i rozwój klientów PUP. Warsztat dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i specjalistów ds. programów” - NOWOŚĆ -


4. „Współpraca międzystanowiskowa w powiatowych urzędach pracy -  warsztaty podwyższające kompetencje i umiejętności pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów” - NOWOŚĆ -


5. „Praca doradcy klienta instytucjonalnego (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, podstawy prawne współpracy urzędu pracy z pracodawcami, dokumentowanie współpracy z pracodawcami) i indywidualnego, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” - NOWOŚĆ -


6. „Obsługa i aktywizacja  trudnego klienta w urzędzie pracy - metody komunikacji i aktywizacji. Praca z trudnym klientem w tym osobą niepełnosprawną. Jak walczyć z wypalenieniem zawodowym" - NOWOŚĆ -

 

7. „Nowe rozwiązania  i organizacja w urzędach pracy w aspekcie pandemii. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami rynku pracy. Wykorzystanie usług elektronicznych, on-line w obsłudze bezrobotnych oraz pracodawców – bezpieczny i szybki dostęp do programow rynku pracy. Tarcza antykryzysowa covid 19  w działaniach urzędów pracy” - NOWOŚĆ -

 

lub inny temat wskazany przez Państwa – tu prosimy o kontakt  telefoniczny    506 141 045 - celem indywidualizacji programu szkolenia pod Państwa potrzeby